Prečo viem, že to, čo viem, je pravda?

Prečo viem, že to, čo viem, je pravda?

Ťažké evanjelium, nie? Vlastne ani nie, je to také jednoduché... Jednoduché pre toho, kto verí, že Ježiš je Mesiáš – ten, ktorý nás prišiel vykúpiť z hriechu. Farizeji tomu neverili. Teda väčšina. Pochybovali.

Ako by mohol človek, o ktorom vedeli, že bol synom obyčajnej ženy, byť Božím synom? Ako by sa mohol sám Ježiš vyvyšovať nad nich? Nad najmúdrejších, najspravodlivejších, najdôveryhodnejších, naj... Odmietli ho prijať, nie preto, že by nedokázal svoju moc a silu od Otca, ale preto, že hovoril pravdu. Pravdu o nich a ak by ho prijali, museli by sa zmeniť.

Občas sa neveriaci pýtajú veriacich: „A odkiaľ viete, že Ježiš hovoril pravdu? Čo ak to bol ďalší klamár?“ Odkiaľ to vieš ty? Ja na to vždy hovorím: „Podľa Jeho skutkov.“ Nie tých, ktoré boli napísané, ale hlavne tých, ktoré som ja osobne s Ním prežila. Pretože to hovorí o Božej prítomnosti. A aj v dnešnom evanjeliu sa píše: „Tieto skutky, ktoré konám, svedčia o mne, že ma poslal Otec.“

Možno si už zažil osobnú skúsenosť s Ježišom, možno na to ešte len čakáš, no vedz, že to príde. Pretože ak hovoríme: „Ježiš je Pán“, potom sa stane zázrak v tvojom živote. Možno nebudeš hneď teraz vyliečený zo svojej fyzickej choroby, no to, čo zaručene vylieči, je tvoje srdce. Ak Mu ho dáš. Ak Mu budeš dôverovať a uveríš, že ON je PÁN. Nebuď ako farizeji. Prijmi pravdu od Ježiša, ktorú ti dáva. A ak je to potrebné, zmeň svoj život v Ňom. Lebo len On vie, kedy budeš naozaj šťastný.

Plug and Pray: Pane, občas mám pocit, že som vzdialený. Občas nepočujem Tvoj hlas. Občas pochybujem o Tvojej veľkosti. Prosím, pomôž mi vidieť pravdu, ktorú mi o mne samom hovoríš. Pomôž mi vidieť samého seba Tvojimi očami a ak je to potrebné, pomôž mi zmeniť môj život. Moje vnútro. Pane, príď a premeň ma. Amen.

V akcii: Nájdi si dnes chvíľu – 15 minút a choď sa poprechádzať. Neviem, aké je počasie vonku, ale hoci aj do dažďa. Choď von a najlepšie sám. Sám vo svojom vnútri, porozprávaj sa s Bohom počas chôdze. Zostaň chvíľu s Ním, mimo tvojej izby, v ktorej sa modlíš. Urobíš niečo nielen pre prehĺbenie svojho vzťahu s Ním, ale aj niečo pre zdravie.

Evanjelium: Jn 5,31-47

BonusStriasam zo seba bohatstvo tohto sveta, nech znovu vidím ťa 

Gabča

15.03.2018 00:00