Pred čím Ježiš varuje dnes?

Pred čím Ježiš varuje dnes?

V tomto období pandémie som si na svojom živote s Bohom uvedomila jednu kľúčovú vec, a síce, že som nemala často osobnú modlitbu. Žiadna akcia, čas so spoločenstvom alebo čítanie dobrej knižky nevynahradí ten čas, kedy si vyleješ srdce pred Bohom vo svojej komôrke.

Dnešné zamylsenie si môžeš aj vypočuť na Spotify

Veľakrát, keď nerozdúchavam ten plameň lásky k môjmu Bohu v osobnej modlitbe, tak prídu klamstvá a jednoducho to nejde, je to cítiť a je to vidieť pred  ľuďmi.  Ježiš nás dnes cez evanjelium varuje, preto použil také tvrdé slová.  Ja, rovnako ako aj ty, všetci môžeme upadnúť do nebezpečenstva, kedy naložíme ľuďom okolo nás neúnosné bremená, ktoré sami nedokážeme niesť. V modlitbe nám  tieto situácie Ježiš pomôže správne rozlíšiť. „Všetko, čo robia, konajú iba preto, aby ich ľudia videli.“ Nerobím aj ja niekedy podobne? Možno nie úmyselne, ale ten skrytý čas, vo svojej komôrke, kedy nás nikto nevidí (možno je to čas v prírode alebo pri prechádzke mestom), kedy vyznávam svoje slabosti, ďakujem a chválim Pána, je veľmi vzácny a potrebný pre náš osobný rast s Bohom.

Nedávne štúdie ukázali, že jedným z hlavných dôvodov, prečo ľudia prestanú chodiť do kostola, je to, že si myslia, že kresťania sú pokryteckí. Au, však? Dávajme si pozor, aby sme nehovorili jedno a robili druhé.

EvanjeliumMt 23, 1-12

Plug and Pray: Ježiš, ďakujem za mapu – Tvoje Slovo – a za schopnosť smerovať modlitby priamo k Tebe. Prosím, pomôž mi sústrediť sa na Teba ako na môj cieľ, nie na chválu a ocenenia od druhých.  

Počúvaj. Nie si sám. Každý má pokrytecké chvíle, pretože všetci sme nedokonalí ľudia, ktorí robia chyby.

V akcii: Keď dnes stretnem svojho podriadeného alebo niekoho na pohľad jednoduchšieho ako som ja, úprimne ho vypočujem a darujem mu svoj čas. Keď prídeme pred Otca do neba, myslím, že padne otázka: Ako si miloval Boha a ako si miloval ľudí? Ako veľmi miluješ tých, ktorí pre teba nikdy nič nemohli urobiť?

Bonus: Potrebujem ťa Ježiš – Julo Slovák

 

Laura Tereza

02.02.2021 00:00