Prinesiem požehnanie kamkoľvek dnes pôjdem

Prinesiem požehnanie kamkoľvek dnes pôjdem

Lk11,23: „Kto nie je so mnou, je proti mne, a kto nezhromažďuje so mnou, rozhadzuje.“ Čo je skutočne v tomto živote dôležité? Čo zhromažďujem a čoho sa nechcem pustiť? Čo je to, čo ma oddeľuje od Boha?

Dnešné zamylsenie si môžeš aj vypočuť na Spotify

Zvlášť v tomto čase, keď v priebehu pár dní môže človek ľahko prísť o svoje zdravie, si kladiem túto otázku: Čo zhromažďujem a pre koho? Chce to aj Boh? Nemám namiesto zhromažďovania vecí, strachu, neistoty, kritiky na vládu, nadávania na opatrenia, hnevu na rozhodnutia politikov začať zhromažďovať niečo iné? Čo tak ľudí, ktorí sú sami, opustení, v prvej línii, starí, zabudnutí, bez domova, bez opory, bez lásky, v strachu, neistote, v potrebe sa vyrozprávať? Nie som častokrát ja sama proti Bohu, proti Jeho pokoju, proti Jeho vízii, proti Nemu v mojom blížnom, proti Jeho poslaniu, ktoré mi zveril?

Evanjelium: Lk 11, 14-23

Plug and PrayNebeský Otecko, ja viem, že táto pandemická situácia trvá dlho a nie vždy viem reagovať na to, čo sa deje, s Tvojím pokojom a láskou. Odovzdávam Ti všetok hnev, kritiku, nevôľu (doplň si, čo v sebe máš) a žehnám ľuďom, ktorí rozhodujú o súčasnej situácii.

V akcii: Keď sa dostanem do situácie, v ktorej by som spochybňoval rozhodnutia autorít či mal možnosť pridať sa k ohováraniu, hundraniu či frflaniu na blížneho, začnem tým ľuďom žehnať. A ak aj zabudnem a skĺznem k týmto hriechom, tak daným ľuďom spätne požehnám.

BonusŽehnať ľuďom nie je vždy jednoduché. Mne je v tomto veľkým príkladom Braňo Letko s Lámačskými Chválami, kde často hovoria o žehnaní v každom čase. Špeciálne táto pesnička je na požehnanie – ak to nejde slovami, tak skúsim piesňou

Angie

11.03.2021 00:00