Pripusťme Otca k slovu

Pripusťme Otca k slovu

Evanjelium: Mt 6, 7-15

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania. Myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť. Nenapodobňujte ich; veď váš Otec vie, čo potrebujete, prv, ako by ste ho prosili.

Vy sa budete modliť takto: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo, buď tvoja vôľa, ako v nebi tak i na zemi.

Chlieb náš každodenný daj nám dnes. A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás Zlého.

Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj váš nebeský Otec vám odpustí. Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vaše hriechy.“

 

Zamyslenie: Náš nebeský Otec nepotrebuje veľa slov, keď sa k nemu obraciame. Nevadí mu, ak nie sme výreční. Je to on, kto nás pozná až do hĺbky, vie o našich prosbách a o tom, čo potrebujeme prv, než mu to vyrozprávame, a pozerá sa na nás s láskou. Môžeme sa na neho vždy spoľahnúť. 

V modlitbe Otčenáš je zhrnuté všetko, čo potrebujeme od nášho Otca na každý deň. On nás počuje, aj keď mu povieme len málo slov alebo vtedy, keď sme ticho, pretože počúva naše srdce. On vie aj to, čo my nevieme vyjadriť slovami. Počúvame aj my Jeho tichý hlas, keď sa k nám prihovára?


Plug and Pray: Otče, vďaka za to, že nás ľúbiš takých, akí sme, že vieš, čo potrebujeme bez toho, aby sme to nahlas vypovedali, a že Ti môžeme dôverovať. Prosíme Ťa, nauč nás vnímať Tvoju prítomnosť v tichu. Amen.


V akcii: Strávim chvíľku ticha s Otcom, nebudem zbytočne mnohovravný a pripustím Ho k slovu.


Bonus: https://youtube.com/watch?v=QTIqsByoUu8 Veď ma z dolných nádvorí

 

Podcast: https://lnk.sk/gmuo


Moni

Laura

07.03.2022 21:48