Sila odpustenia

Sila odpustenia

Každý z nás túži po odpustení. Chodievame na svätú spoveď, pretože veríme, že Boh nám odpustí všetko, ak úprimne vyznáme svoje hriechy a oľutujeme.

Je to pravda. On nám odpustil. Ale tiež nás naučil modlitbu, v ktorej každý deň opakujeme: „A odpusť nám naše viny ako i my odpúšťame svojim vinníkom“. V tomto kladie akúsi podmienku nášho odpustenia.

Niekedy je to veľmi ťažké. Odpustiť niekomu, kto nám ublížil. Nedokážeme znovu veriť či milovať. Veľmi často týchto ľudí hádžeme do žalára, tak ako sluha v evanjeliu. Do žalára odmietnutia, hnevu, ignorácie, nenávisti. Koľkokrát je však zlo a bolesť, ktoré my spôsobujeme Bohu horšie ako to, čo nám kedy urobil niekto z našich blízkych. Mnohí z nás sa možno neocitli v situácii, kedy ich na kolenách prosili o odpustenie a nazdávame sa, že toto evanjelium sa nás netýka.

No tu prichádza Boh s prosbou o odpustenie. Prichádza ako náš priateľ, ktorý nám ublížil, ako spolužiak, kolega, súrodenec, niekedy ako rodič. Na kolenách nás prosí, aby sme odpustili a zabudli. Tak ako to robí stále znova a znova On. Keď odmietame, hádžeme do žalára aj samého Boha. Vtedy nám však má plné právo odpovedať, tak ako kráľ svojmu sluhovi a označiť nás za zlých sluhov.

Prosme si o silu Ducha Svätého, aby sme dokázali prekonať bolesť, ktorú nám spôsobia ľudia okolo nás. Učme sa od nášho Otca odpusteniu a nekonečnej, bezvýhradnej láske, aby sme neupadli do žalára zlého ducha. 

Evanjelium: Mt 18, 21-35

Plug and Pray: Pane, prosím Ťa, pomôž mi nájsť silu odpustiť. Pomôž mi milovať svojich blížnych, tak ako ich miluješ Ty. Pomôž mi, aby som dokázal/a prosiť o odpustenie. Ďakujem Ti za tvoje milosrdenstvo a kríž.

V akcií: Ak príde dnes pokušenie na hnev, prebi ho krátkym Otčenášom. :)

Bonus: Sila odpustenia

Katka

17.03.2020 00:00