Srdce pri Otcovi aj vo chvíľach nepochopenia

Srdce pri Otcovi aj vo chvíľach nepochopenia

V dnešnom evanjeliu je časť verejnosti presvedčená, že Ježiš nie je Mesiáš.

Evanjelium: Jn 7, 1-2. 25-30

 

Zamyslenie: V stati Jn 7, 4 môžeme čítať, že Ho dokonca vlastná rodina nabáda, aby ukázal svoje skutky svetu a získal tak slávu. Aké nepochopenie Ježiš asi cítil!?

Aj my sa často cítime nepochopení, keď máme úplne opačne názory ako súčasná mainstreamová spoločnosť, možno i naši blízki. Reagujeme tak, že sa cítime dotknuto, nahnevane, zastrašene, sebaľútostivo...

A ako reaguje Ježiš? On nehľadí na seba a svoje emócie, ale hneď ukazuje na Otca a Jeho veľkosť. Nečerpá hodnotu z toho, ako Ho vnímajú ľudia, ale ako Ho vníma Jeho Otec.

 

Plug and Pray: Ježišu, daj mi, prosím, silu, keď som nepochopeným. Daj mi, prosím, trpezlivosť, daj mi pokoru, daj mi lásku. Daj mi zažiť, že tým, ktorí milujú Boha, všetko slúži na dobré. Vďaka, Pane.

 

V akcii: Dnes budem s Ježišom nadobúdať vnútornú slobodu modlitbou: "Od túžby, aby ma druhí chápali, osloboď ma, Ježiš!"

 

Bonus: Litánie pokory

 

 

 

 

Miki

05.04.2019 00:15