Štedrosť

Štedrosť

Ježiš nám dáva veľké úlohy. Chce, aby sme nenasledovali len tak niekoho. Chce, aby sme nasledovali Jeho Otca. Aby sme boli milosrdní, ako je On milosrdný, aby sme nesúdili, neodsudzovali a odpúšťali si navzájom. Je to ťažká úloha.

Evanjelium: Lk 6, 36-38

 

Zamyslenie: Ťažká a pre svet nepochopiteľná. Zároveň nás uisťuje, že keď budeme merať štedrou mierou, rovnako bude namerané nám. Z toho vyplýva, že nemáme šetriť radosťou, nádejou, milým slovom či dobrými skutkami. Že máme žiť tu a teraz. S istotou, že keď štedro dávame zo svojho mála, ešte štedrejšie dostaneme od Boha VŠETKO, čo potrebujeme. On nám dáva lásku, pokoj, uzdravenie i odpustenie. 

 

Plug and Pray: Pane, uč ma odpúšťať ľuďom tak, ako Ty odpúšťaš mne. Verím, že mi dáš hojnosť všetkého, čo potrebujem a že v Tebe nájdem to, čo hľadám. Lásku, pokoj, odpočinok i uzdravenie. Daj mi štedré a skromné srdce a moju prázdnotu naplň Tebou.

 

V akcii: Snaž sa odpúšťať ľuďom. Nie preto, ABY Ti bolo odpustené, ale preto, ŽE Ti bolo odpustené. Nedávaj, ABY si dostal, dávaj, PRETOŽE si dostal. Rozdávaj štedro svoju pozornosť, pochopenie a blízkosť. Špeciálne ľuďom, ktorí sú na periférii Tvojho života, ktorí sú Ti nesympatickí alebo od Teba potrebujú službu, ktorú nerobíš rád. Pripomínaj si, že pre Boha, ktorý stvoril vesmír, čas, rozmiestnil kontinenty a vdýchol život všetkému stvorenstvu, má i Tvoj najmenší skutok veľký význam, pozerá naň s láskou a nikdy naň nezabudne.

 

Bonus: S Božou milosťou budem tancovať navždy! 

 

 

 

 

 

Mária

18.03.2019 00:15