Súdim, ako počujem. (A môj súd je spravodlivý, lebo nehľadám svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal.)

Súdim, ako počujem. (A môj súd je spravodlivý, lebo nehľadám svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal.)

V dnešnom úryvku z Písma nám Ježiš hovorí, že aj napriek tomu, že dostal život sám v Sebe, koná len to, čo vidí v Otcovi. Boh pracuje doteraz, preto aj Ježiš pracoval v sobotu, hoci pre židov je to posvätný deň určený na oddych. Boh dáva Ježišovi aj moc súdiť iných, pretože je Synom človeka.

Otvára sa nám tu viacero tematických línií, po ktorých sa môžeme vybrať: vzťah Otec a Syn, vzory, podľa ktorých konáme, rodičovská láska a vzájomná úcta, moc súdiť iných... Pozrime sa na to, bez čoho sa žiaden náš deň zrejme nezaobíde. Hodnotenie druhých. Posudzovanie ľudí podľa ich výzoru, konania, toho, čo sme sa o nich dopočuli, vzťahu, ktorý s nimi máme. Ruku na srdce: kto ešte nikdy nevyriekol zlého súdu o inom človeku aspoň v mysli? Naše myšlienky ovplyvňujú aj naše pocity a konanie. Niekedy sme veľmi čitateľní a ak aj nie je v našom úmysle druhému ublížiť, vieme mu uškodiť neverbálnou komunikáciou, ktorú vysielame do svojho okolia (škaredé pohľady, pohŕdanie, ignorovanie, obchádzanie na ulici...). Spomínam si na pasáž z Chatrče, keď sa Múdrosť zhovárala s Mackom. Pre nikoho z nás nie je ťažké stať sa niečím sudcom. Mack súdil aj Boha za to, že nechal skrze Adama preniknúť hriech do sveta. Dostal možnosť rozhodnúť, ktoré zo svojich dvoch živých detí by poslal do pekla a ktoré do neba, jedného musel vybrať. Miloval oboch rovnako, nedokázal by jedného poslať do zatratenia napriek tomu zlému, čo o nich vedel. Nakoniec chcel obetovať seba, aby svoje deti zachránil. Rovnako, ako Boh obetoval svojho Syna preto, aby mohol zachrániť nás. Prečo si teda myslíme, že máme moc súdiť iných, ak je nad nami Boh? Niekedy sú naše súdy veľmi kruté, najmä ak nechceme odpustiť. Neodpustením ale odsudzujeme aj sami seba k vnútornému väzeniu duše. Myslíš si, že to je to, čo nám Boh chcel skrze Ježiša zjaviť? Rada znie jednoducho: ak počúvaš Božie slovo a uveríš mu, tak budeš mať život večný.

Plug and Pray: Pane Ježišu, pomôž nám oslobodiť sa od vlastných súdov a nechať túto parketu Tebe. Prosíme Ťa o milosť odpustenia druhým i sami sebe, keď zlyhávame. Uč nás dnes šíriť lásku a pokoj a odvrátiť sa od pokušenia vykonať niečo zlé. Amen.

V akcii: Ak sa ti dnes naskytne príležitosť niekoho poohovárať, zahryzni si do jazyka a odkloň tému upriamením sa na nejaké dobro.

EvanjeliumJn 5, 17-30

BonusNesúď knihu podľa obalu

Zuzka

14.03.2018 00:00