Svedectvá o Ježišovi

Svedectvá o Ježišovi

Všetko má zmysel, keď to robíme s láskou. Robme svoju prácu s láskou aj keď sa možno zdá, že je to taká drobnosť, zbytočnosť ale s LÁSKOU to má svoj účel.

Evanjelium: Jn 5, 31 - 47

 

Zamyslenie: A tak s láskou môžme ísť na nový level a obetovať naše práce Bohu (napr. za odpustenie našich hriechov či hriechov iných, za uzdravenie, za poďakovanie, za prosbu... možností je veľa). Keď naše starosti, radosti, problémy a práce odovzdáme Bohu, vtedy to má naozaj svoj význam.

Francúzsky spisovateľ François Mauriac na sklonku života napísal malú knižku s názvom: V čo verím? V nej svedčí o tom, že modlitbe vďačí za dar viery. Kto sa modlí, verí. Kto verí, miluje. Tam, kde sa stráca modlitba, stráca sa aj viera. A kde sa stráca viera, stráca sa aj láska.“  (Šuppa Jozef SJ, str. 9)

 

Plug and Pray: Dobrý Ježišu, vzývaš nás K NEPRESTAJNEJ MODLITBE. Ona je zárukou, že budeš v našom živote prítomný a naša viera bude osobnou a živou. Modlitba je nielen vyznávaním a prejavom našej viery, ale aj jej silou a životom. Vieme, že keď sa prestávame modliť, prestávame veriť. Bez modlitby naša viera slabne a stráca sa. Tak nám Pane, prosím, pomáhaj neprestajne sa modliť. (Šuppa Jozef SJ, str. 9)          

 

V akcii: Pusť sa dnes dobrovoľne do niečo, čo nerád robíš (v práci, v domácnosti, skutok milosrdenstva) a obetuj to za konkrétny úmysel alebo sa pri tom v tichu modli.

 

Bonus: Vo svojej slabosti nájdi svoju silu.

 

 

 

Majka

04.04.2019 00:15