Synovský vzťah k svojmu Otcovi

Synovský vzťah k svojmu Otcovi

Evanjelium: Mt 5, 43 – 48

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Počuli ste, že bolo povedané: ‚Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa.‘

Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Veď on dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých.

Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu môžete čakať? Vari to nerobia aj mýtnici? A ak pozdravujete iba svojich bratov, čo zvláštne robíte? Nerobia to aj pohania?

Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.“


Zamyslenie: 

Ježiš v dnešnom evanjeliu aktualizuje staré učenie. Hlavným rozdielom medzi starým a novým je postoj synovstva voči Nebeskému Otcovi, “...aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach”. Rovnako sa môj život má vyznačovať istým druhom inakosti, lebo “...ak pozdravujete iba svojich bratov, čo zvláštne robíte?” Tak, ako je potrebné aktualizovať aplikácie na mobile, je nutné aktualizovať aj svoj duchovný život. Aké miesto v ňom má postoj syna/dcéry k svojmu Otcovi? Nezaostala moja aktuálna verzia za Ježišovým evanjeliom či za požiadavkami dnešnej doby?


Plug and pray

Ježišu, daj, aby som budoval synovský vzťah k svojmu Otcovi a pomôž mi byť autentickým a aktuálnym nasledovníkom tvojho učenia.


V akcii

Spravím konkrétny skutok lásky voči Otcovi aj blížnemu.


Bonus:https://www.youtube.com/watch?v=-ak0OoFBw3c&ab_channel=PastorMadeline

 

Podcast: https://lnk.sk/dlmp

 

Andrea Fedorková
 

  

Laura

11.03.2022 22:13