Tvoja Sloboda

Tvoja Sloboda

Túžime po slobode. Túžime žiť život v plnosti, túžime sa oslobodiť od všetkého, čo nás zväzuje. Kto z nás však môže povedať, že už je úplne slobodný?

Dnešné zamylsenie si môžeš aj vypočuť na Spotify

V dnešnom evanjeliu nám Ježiš rozpráva o slobode. Vraví, že ak ostaneme v jeho slove, budeme naozaj jeho učeníkmi, poznáme pravdu a táto pravda nás vyslobodí.  Židia však namietajú, pretože sú potomkovia Abraháma, a preto nikdy nikomu neslúžili. Ich predstava slobody je iná ako predstava Ježiša. Ježiš však túži oslobodiť naše srdce. On pozná všetko, čo nás zväzuje. On je všetko, čo môžeme obsiahnuť. Môžeme sa snažiť oslobodiť sami, ale len v Synovi sme slobodní. On dáva život, on je Život sám. Nestrácajme už čas a vstúpme do Života. 

Evanjelium: Jn 8, 31-42

Plug and pray: Ježiš, Ty si môj život. Dávam Ti svoje srdce, lebo len v Tebe môže žiť.  Ďakujem, že si vždy bol, že si a že budeš so mnou. Daj, aby som si vždy vybral Teba, aby som bol navždy slobodný.

V akcii: Nájdem si dnes miesto a čas na tichú modlitbu a darujem Bohu samého seba, svoju prítomnosť, svoje srdce. Poprosím ho, aby oslobodil všetko, čo ešte nie je slobodné. Potom v nádeji vykročím do Života.

Bonus: Pravdivosť

 

Anička

24.03.2021 00:00