V ktorej lavici to sedím?

V ktorej lavici to sedím?

A teda komu toto podobenstvo patrí? Isto tej pani v prvej lavici, ktorej nikdy nič neunikne... Hmm alebo tomu miništrantovi, ktorý už vie že celý katechizmus naspamäť a s radosťou každého upozorňuje aj na najmenšie detaily...

Dobre, takže týmto ľuďom, tak nech si to pekne prečítajú. Ale Božie slovo je pre každého, teda aj pre teba, či už sedávaš v prvej alebo poslednej rade kostola. Počas života môžeš byť raz na jednej, inokedy na druhej strane. Boh ťa však miluje, či už si pyšný alebo pokorený, či sa ti darí alebo sa na teba všetko valí a nevieš si s tým rady. Tak je len na tebe, či mu dovolíš pristúpiť a ukázať mu pravdu o tebe. Každý túži po pravde. V každom okamihu života Ho potrebuješ, v každom stave tvojej duše. Bez Neho budeš mať vždy dierku na srdci, ktorú nedokáže zaplniť nikto na svete, jedine On.

Evanjelium: Lk 18, 9 - 14

Plug and Pray: Bože, buď milostivý mne hriešnemu.

V akcii: Stráň sa dnes posudzovania ľudí naokolo. Ak k tomu smeruješ, vyšli za danú osobu strelnú modlitbu a pros o požehnanie pre ňu i pre seba.

Bonus:

Veronika

21.03.2020 00:00