Viera

Viera

Ježiš spoznal, že jeho krajanov zaujímajú senzácie, divy a zázraky, že ich viera v Boha je ochabnutá a vnímajú len povrchovo. Dnes sa medzi nimi nájde smutný a bezradný otec, ktorý hľadá pomoc u Ježiša, verí, že On je jediná nádej jeho syna, ktorý umiera.

Úradník o Učiteľovi počul, že robí znamenia, počul, že je to Boží služobník, možno si nebol úplne istý, ale pre záchranu syna bol ochotný urobiť všetko. Stačili Ježišove slová: „choď, tvoj syn žije“ a on uveril a šiel.

Ako by som sa zachoval ja? Uveril by som „iba“ slovu a išiel domov? Úradník Ježišove slová považoval za uskutočnené, a keď prišiel domov, videl zdravého syna. Akú váhu dnes pre mňa majú Kristove slova? Beriem ich vážne alebo len ako tradíciu? Verím v silu Jeho slov? Prečo si potom neverím, bojím sa, zapieram Ho medzi kamarátmi? Neverím, že som Božím milovaným synom, tým, za ktorého On dal život?

Plug and Pray: Ježišu, Ty si videl vieru Izraela, vidíš aj tú moju. Odpusť mi pochybnosti, odpusť mi, že nemám toľko dôvery, že si nie som istý v mnohých situáciách. Dnes si tu však ešte bližšie a uzdravuješ ma. S Tebou prekonám všetko, posilňuj ma vo viere v dennom živote.

V akcii: Buď dnes zázrakom pre iných. Uver a choď! Stačí malý skutok pomoci, ochoty, prejav záujmu je najlepším svedectvom viery.

Evanjelium: Jn 4, 43-54

Bonus: Viera (Faith)

Paula

12.03.2018 00:00