Viera alebo pohoršenie

Viera alebo pohoršenie

Evanjelium: Jn 11, 45-56

Mnohí z tých Židov, čo prišli k Márii a videli, čo urobil Ježiš, uverili v neho. No niektorí z nich odišli k farizejom a rozpovedali im, čo Ježiš urobil. Veľkňazi a farizeji zvolali veľradu a hovorili: „Čo robiť? Tento človek robí mnohé znamenia. Ak ho necháme tak, uveria v neho všetci, prídu Rimania a zničia nám i toto miesto i národ.“ Ale jeden z nich, Kajfáš, ktorý bol veľkňazom toho roka, im povedal: „Vy neviete nič.  Neuvedomujete si, že je pre vás lepšie, ak zomrie jeden človek za ľud, a nezahynie celý národ.“ Toto však nepovedal sám od seba, ale ako veľkňaz toho roka prorokoval, že Ježiš má zomrieť za národ, a nielen za národ, ale aj preto, aby zhromaždil vedno rozptýlené Božie deti. A od toho dňa boli rozhodnutí, že ho zabijú.

Preto už Ježiš nechodil verejne medzi Židmi, ale odišiel odtiaľ do kraja blízko púšte, do mesta zvaného Efraim, a tam sa zdržiaval s učeníkmi. Blízko bola židovská Veľká noc a mnohí z toho kraja vystupovali pred Veľkou nocou do Jeruzalema, aby sa očistili. Hľadali aj Ježiša. A ako stáli v chráme, navzájom si vraveli: „Čo myslíte? Príde na sviatky?“


Zamyslenie: Dnes nám evanjelium predstavuje viaceré skupiny. Ľudí, ktorí prišli, videli zázrak, stretli sa s Ježišom a jeho mocou a uverili v neho. Ľudí, ktorí prišli, videli zázrak, stretli sa s Ježišom a jeho mocou a pohoršili sa na ňom. Môžeme si predstaviť, že prvá skupina veriacich ľudí odišla domov s nádejou a dôverou v srdci. Každý deň sa nanovo učili dôverovať Bohu a chváliť Pána s obnoveným srdcom. Myslím, že ak by som stretla týchto ľudí, zlepšilo by mi to deň, dodalo odvahu a prinieslo nádej. Druhá skupinka neprináša nádej. Následkom toho, že správu o Lazárovom vzkriesení priniesli farizejom, bol nepokoj, strach, obavy o budúcnosť, ohováranie, podozrievanie, tendencia len a len Ježiša na niečom nachytať a pomsta. Sme takmer na konci pôstu; do ktorej skupiny ľudí zapadáme? Čo zasievame okolo seba?

Plug and Pray: Pane, urob ma nástrojom svojho pokoja. Daj, aby som vnášal lásku, kde panuje nenávisť; odpustenie, kde sa množia urážky; jednotu, kde vládne nesvornosť. Daj, aby som prinášal pravdu tým, čo blúdia; vieru tým, čo pochybujú; nádej tým, čo si zúfajú; svetlo tým, co tápu vo tmách; radosť tým, čo smútia.

V akcii: Dnes sa chcem snažiť reagovať ako Ježišov priateľ. Čo by v každej chvíli môjho dňa robil Ježiš?

Bonus: https://www.youtube.com/watch?v=YEEYieeNhDA 

 

Laura

31.03.2023 21:40