Zmysel krížu dáva obeta

Zmysel krížu dáva obeta

Dnešné evanjelium sa odohráva už len pár dní pred ukrižovaním. Je pre mňa veľmi povzbudivé čítať, ako Ježiš hovorí o čase oslávenia, o tom, že plán spásy je na vrchole uskutočnenia.

Dnešné zamylsenie si môžeš aj vypočuť na Spotify

O tom, ako Kristus vidí tú veľkú úrodu, ktorú to prinesie v záchrane mnohých duší. Vie, ako tým poteší svojho Otca, a pritom si je vedomý svojej úlohy obetovať sa. Pozná svoju krížovú cestu. Musí vyliať všetku krv na odpustenie našich hriechov, musí úplne “odumrieť”, aby mohla vyklíčiť spása pre nás všetkých.

Ježiš nám ukazuje, že oslávenie a spása prichádza skrze utrpenie. Dáva nám príklad, aby sme videli našu spásu v budúcej sláve a dosiahli ju nosením svojich krížov, prekonávaním prekážok, žitím svojich radostí, ale aj bolestí. Túži, aby sme celý svoj život, tie prijemné aj ťažké chvíle, obetovali spolu s ním na kríži a tak získajú ďalší zmysel a s Ježišom po boku, budú oveľa ľahšie a stanú sa požehnaním.

Evanjelium: Jn 12, 20-33

Plug and pray: Ježišu, ďakujem ti, že si mi otvoril bránu neba skrze tvoje umučenie a zmŕtvychvstanie. Nauč ma niesť moje kríže ako obetu. Príď a pomôž mi na mojej krížovej ceste, bez teba nemám síl.

V akcii: V modlitbe dnes ďakuj za každé svoje trápenie, za to dobré aj bolestivé v tvojom živote. Boh všetko používa pre tvoje spasenie. Pros o silu a pomoc svojho Spasiteľa.

Bonus: S láskou obetuj svoj kríž - o. biskup Jozef Haľko

 

Paula

21.03.2021 00:00