Čo to hovoria, je to dôležité?

Čo to hovoria, je to dôležité?

Svetu patrí silný hlas, ktorý má obrovskú moc. Dokáže človeka vyhodiť na vrch slávy a rovnako tak aj zhodiť do priepasti. Je vôbec dôležité, čo hovorí svet? Ako hlasno diktuje? Dôležitejší sú blízki, vzťah s Ježišom, správny priateľ, rodičia... Mnohokrát vidíš všeličo. Nedovoľ, aby sa Ti podlomili nohy alebo aby si zostal znechutený. Človek, ktorý dokáže kľačať pred Bohom, môže stáť pred celým svetom. Choď a hľadaj, kým si, kto si. Počúvaj srdce a svoje svedomie, spovedaj sa. Rozprávaj o všetkom. :)

Plug and Pray:Pane, daj, aby pokoj, ktorý Ty dávaš, bol najlepším pokrmom pre mňa a moje okolie. Vtedy získam všetko.

 

V akcii:Hľadaj samého seba v službe druhým. Niekedy stačí aj veľký úsmev.

 
Evanjelium: Mt 17,10-13
 
 
Petrík
 

Laura

15.12.2018 07:40