Konať rozhodnutia

Konať rozhodnutia

Každý deň sa stretávame s mnohými rozhodnutiami. S tými ľahšími – čo si oblečieme, či si ustelieme posteľ; no taktiež sa stretávame s ťažšími, napríklad či sa prežehnáme na verejnosti, alebo či pomôžeme neznámemu človeku.

Môžeme to zhrnúť, že ľahšie sa týkajú predovšetkým toho, čo vidí málokto a ťažšie, čo si o mne budú myslieť ostatní. V dnešnom evanjeliu Ježiš stavia pred podobné rozhodnutie veľkňazov. Keďže si nechcú pohnevať ľud a taktiež sa nechcú cítiť previnilo, radšej volia odpoveď, ktorá ich pripraví o princíp veľkého tajomstva. Preto aj my nerozmýšľajme, čo si druhí myslia, ale či je v tom, čo robíme láska, dobro a ochota pomôcť.

Evanjelium: Mt 21, 23-27

Plug and pray: Milosrdný Bože, nauč nás vkladať do každej našej práce lásku a do každého úmyslu dobro.

V akcii: Pomodli sa dnes tretí desiatok slávnostného ruženca: … Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.

Bonus: Morálne dilemy

Laura

14.12.2020 00:00