Korene

Korene

Dnešné Božie slovo je zaujímavé tým, že nemá dej. Je to „len“ sled mien – rodokmeň Ježiša Krista. 42 generácií.

A potom Kristus, ktorý definitívne mení dejiny a od jeho narodenia sa začína písať nový letopočet. V Ježišovom ponímaní už nie sú podstatné generačné väzby a pokolenia. My všetci sme zakorenení v Kristovi a práve v Ňom je naša identita. Sme kresťania = patriaci Kristovi. Jemu patríme – a neexistuje miesto ani situácia, kde by nebolo možné nasledovať Ho. Osobne, konkrétne, vlastným životom. Konať ako On, žiť ako On.

Evanjelium: Mt 1, 1-17

Plug and Pray: Pane, chcem si denne pripomínať, že som (a chcem byť) pevne zakorenený v Tebe. Daj mi odvahu nasledovať Ťa a byť Ti svedkom, aj keď je to niekedy nepohodlné, nepopulárne a ťažké.

V akcii: Nájdem si niektorého zo slovenských svätých a nechám sa inšpirovať spôsobom, akým nasledovali Krista vo svojej dobe. 

Bonus: Father, come closer

Mária

17.12.2019 00:00