Lebo Bohu nič nie je nemožné

Lebo Bohu nič nie je nemožné

Toto evanjelium sme v adventnom čase už počuli. Je úžasné, že Boh sa nám ním prihovára a túži prihovárať znova.

Neviem, ako si prežil tento advent, ktorý sa už blíži ku koncu. Možno bol cool, perfektný, možno v ničom nezvyčajný a možno si vyčítaš, že to mohlo byť aj lepšie prežité obdobie. Bez ohľadu na to, ako si ho prežil, Boh o Tebe vie a vie o Tebe všetko. Dnešné evanjelium nehovorí náhodou, ale práve preto, aby nás uistil, že nech sme prežili advent doteraz akokoľvek, nech sme sa rôzne dlho modlili, postili, alebo nemodlili, nepostili a konali či nekonali iné veci, On zostáva nemenný. Jeho myšlienky o nás sú nemenné. 

Sme Boží synovia a dcéry, pre ktorých má plán. Ak by sme aj z neho vybočili, jeho plán ostáva a on čaká, kedy sa preň rozhodneme. A môžeš aj dnes (advent ešte dokonca neskončil). Preto dnes opakuje slová: Neboj sa, (doplň si meno), našiela si milosť u Boha. Duch Svätý zostúpi na Teba a moc Najvyššieho Ťa zatieni, a preto aj dieťa bude sa volať Svätým… Boh má pre nás veľký a dobrý plán od začiatku a vždy nám chce dávať viac, viac jeho svätých vecí, stačí sa preň rozhodnúť a žiť ho. S pomocou Ducha Svätého, ktorého nám dal. Lebo Bohu nič nie je nemožné. 

Evanjelium: Lk 1, 26-38

Plug and Pray: Nebeský Ocko, rozhodujem sa pre Tvoj plán. Odpusť mi, že som nie vždy žil ako Tvoj syn/Tvoja dcéra. Rozhodujem sa preto teraz. Dávam ti svoju ruku a prosím, sprevádzaj ma.

V akcii: Nájdem si čas na modlitbu (stačí pár minút) a porozprávam sa s Bohom ako s priateľom.

Bonus: Kráčať chcem podľa tvojich slov

Dešné zamyslenie si nájdete aj v podcaste

Laura

20.12.2020 00:00