Neboj sa prijať...

Neboj sa prijať...

Ako často sa cítiš neprijatý, bezcenný, bezmocný? Alebo inak... Ako často nechceš prijať niekoho, kto Ti je nesympatický? Myslím si, že každý z nás z nás prežíva tento boj každý deň. Aj Jozef mal problém prijať Máriu, aby ho spoločnosť neodsúdila. Mária bola však odhodlaná povedať Bohu áno. Jej láska bola omnoho väčšia ako predsudky ľudí. Máriino rozhodnutie neskôr Jozef pochopil ... Prijatie znamená byť nablízku tomu, koho milujeme a takisto byť blízko Bohu, ktorý nás za to odmieňa. On nehľadí na náš hriech. Raz mi jeden kňaz pri sviatosti pokánia povedal, že Bohu nezáleží na tom zlom, čo som urobila, ale omnoho vzácnejšie mu je to, čo som ako hriech nespomenula, čiže všetko dobré, čo som vykonala. Nebojme sa otvoriť srdce pre Božiu lásku, pretože ona už dávno zvíťazila, a preto môžem zvíťaziť aj my.

Plug and pray:
Drahý Bože, ďakujem Ti za všetky dobrodenia, ktoré konáš v mojom živote. Prosím Ťa, aby som sa dokázal zastaviť, zahĺbiť sa do seba a mohol tak pocítiť Tvoju veľkú lásku a cítiť sa Tebou prijatý a milovaný a nauč ma, prosím, prijímať aj ostatných ľudí. Amen.
 
V akcii:

Skús sa dnes pomodliť za niekoho, kto Ti nie veľmi sympatický, alebo za niekoho, kto ťa práve zranil. Možno práve on potrebuje Tvoju modlitbu.

 
Evanjelium: Mt 1, 18-24
 
 
Soňa

Laura

18.12.2018 07:13