Nechcem mlčať

Nechcem mlčať

Evanjelium: Mt 9, 27-31


Keď Ježiš odtiaľ odchádzal, išli za ním dvaja slepci a kričali: "Syn Dávidov, zmiluj sa nad nami!"

Keď potom vošiel do domu, slepci prišli k nemu. Ježiš sa ich opýtal: "Veríte, že to môžem urobiť?" Oni mu odpovedali: "Áno, Pane."

Tu sa dotkol ich očí a povedal: "Nech sa vám stane, ako ste uverili."

A oči sa im otvorili. Ježiš im pohrozil: "Ale nech sa to nik nedozvie!"

No oni šli a rozprávali o ňom po celom kraji.


Zamyslenie: Svätý Hieronym píše: “Oni však pamätali na láskavosť a nemohli o dobrodení mlčať.”


Nie je to občas s nami tak, že sa modlíme, iba keď nám niečo hrozí, alebo máme problémy? Ak Pán vypočuje naše modlitby, my prekvapivo mlčíme. Poľavíme v modlitbe namiesto toho, aby sme sa podelili s druhými o naše svedectvo, skúsenosť alebo radosť.


Boh koná v našom živote každý deň. Mali by sme viac vzývať Ducha Svätého, aby nám otvoril oči a urobil nás vnímavými na Božie pôsobenie. Naučme sa viac ďakovať Bohu aj ľuďom a hovoriť o tom, čo v našom živote vykonal Boh.


Plug and Pray: Pane, prosím ťa, aby si mi dal silu hovoriť o Tebe s radosťou svojim blízkym.


V akcii: Zamyslím sa dnes nad tými vecami, o ktorých by som nemal mlčať. Čo Boh koná v mojom živote? Budem sa vedieť o tom rozprávať aspoň s jedným človekom, ktorý je mi blízky?


Bonus: Komentáre cirkevných otcov k evanjeliám 

 

Podcast: https://lnk.sk/pxzx

 

Martin 

Laura

02.12.2021 20:58