Nepochybuj, ale ver

Nepochybuj, ale ver

Hlavným evanjeliovým protagonistom je dnes Zachariáš, no podľa jeho popisu a reakcií na anjelovo posolstvo by tam mohlo byť napísané aj moje meno.

Aj ja sa snažím byť vzorný kresťan, dodržiavam prikázania, v nedeľu chodím na sv. omšu. Možno sa podobne ako Zachariáš už roky modlím na nejaký úmysel. Možno som aj zapochyboval o naplnení prisľúbenia... Stále dúfam a čakám na odpovede. Slová archanjela Gabriela mi majú byť uistením – veď Bohu je možné všetko. Povzbudzujú ma vo viere, že Boh sa stará a vždy koná v správnom čase a má pre mňa ten najlepší plán. 

Evanjelium: Lk 1,5-25

Plug and pray: Pane môj, kľakám pred tebou plný viery, prosím, uskutočňuj v mojom živote všetko tak, aby to bolo tebe na slávu, mne na spásu a ľuďom na úžitok. 

V akcii: Zachariáš bol ponorený v modlitbe v chráme. Dnešný deň prinesiem na oltár svoje vďaky a prosby počas sv. omše v absolútnej dôvere. Boh vie, čo je pre mňa dobré v určenom čase. 

Bonus: Boh všetko použije na dobré

Dnešné zamyslenie si môžete vypočuť aj v podcaste

Paula

19.12.2020 00:00