Nie brať a ovládať, ale púšťať a prijímať.

Nie brať a ovládať, ale púšťať a prijímať.

Onemieť pred Pánom. Tichosť srdca – tak sa hľadá Boh.

V modlitbe, ktorá je priezračná, v ktorej človek nezabúda dôverovať a zverovať sa so svojimi biedami a námahami. Ježišovo srdce si získava úprimná otvorenosť. Srdcia, ktoré vedia uznať a vyplakať vlastné slabosti v dôvere, že práve tam zaúčinkuje Božie milosrdenstvo.

Plug and Pray: Pane, túžim stíšiť svoje vnútro a započuť vo svojom srdci pieseň Lásky, ktorú si do mňa vložil.

V akcii: Pokús sa vnímať každú situáciu, nečakanú udalosť s ktorou budeš (nielen dnes) konfrontovaný pozitívne, vo viere v Božiu dobrotu, v pokojnej dôvere, že všetko, čo sa nám stane, nesie v sebe určitý Boží podnet.

Evanjelium: Lk 1, 57-66 

Bonus: Pred Ježišom sa nemusíme pretvarovať. Všetko môžeme zložiť k jeho nohám.

Sloník

23.12.2017 00:00