Vydať sa na cestu

Vydať sa na cestu

Dnes nám evanjelium pripomína ako sa Mária vydala – ponáhľala sa – k Alžbete. Mária – tehotná mladá žena, avšak rozhodnutá naďalej, stále nanovo dávať Bohu „fiat“ vo veľkých i malých veciach. „Blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.“ Aj my sme blahoslavení, ak kráčame za Ježišom a naše srdce je odovzdané v dôvere Bohu. Častokrát sa však schovávame vo svojich domčekoch, hovoriac fiat, avšak na cestu sa nevydáme, nieto ešte, aby sme sa ponáhľali. Bojíme sa rozhodnutí, čakáme, kým Boh povie jasne – ktorou cestou ísť, kde zabočiť, aké bude počasie, čo budeme cestou jesť. Nie. Boh dáva slobodnú vôľu – mnohokrát akoby viac ako si prajeme. Čo je našim cieľom? Svätosť? Vzdávať Bohu chválu, rásť pri/v Bohu? Budeme skutočne pokojní, ak uveríme, že Boh sa stará a nebudeme nerozhodne stáť. Boh nás požehná a aj usmerní (ak to bude potrebné), len vykročiť!

Evanjelium: Lk 1, 39-45
 
Plug and pray: Pane, odpusť, že tak často zlyhávam vo svojej rozhodnosti. Všetko chcem premyslieť, bojím sa vyjsť do neznámych končín, chcem vedieť, čo je Tvoja vôľa, pričom Tvojou vôľou je, aby som žil(a) najlepšie ako viem, a to neznamená stále stáť a čakať na Tvoje „jasné slová“. Daj mi, prosím, Pane, silu byť plne Tvojím/Tvojou a nenechať sa obrať o pokoj ani čas svojou nerozhodnosťou, keď mi dávaš na výber.
 
V akcii: Možno už presne vieš, v ktorej oblasti si sa nevydal/a na cestu. Je čas urobiť hoci milimetrový krôčik, ale ísť vpred. Rozhodnúť sa je dôležité, poďme do toho!
Alternatívy: Rozhodujem sa odpustiť/prestať sa dnes vyhovárať/neznepokojovať sa budúcnosťou/neodkladať rozhodnutia a povinnosti na neskôr...
 
Laura

Laura

23.12.2018 10:41