Radostné Očakávanie

Radostné Očakávanie

Evanjelium: Lk 1, 67-79


Jeho otca Zachariáša naplnil Duch Svätý a takto prorokoval:

"Nech je zvelebený Pán Boh Izraela, lebo navštívil a vykúpil svoj ľud

a vzbudil nám mocného Spasiteľa z rodu Dávida, svojho služobníka

ako odpradávna hovoril ústami svojich svätých prorokov,

že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia.

Preukázal milosrdenstvo našim otcom a pamätá na svoju svätú zmluvu,

na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, že nás vyslobodí z rúk nepriateľov,

aby sme mu bez strachu slúžili

vo svätosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky dni nášho života.

A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho: pôjdeš pred tvárou Pána, pripravíš mu cestu a poučíš jeho ľud o spáse,že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy. Tak nás Vychádzajúci z výsosti navštívi a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tôni smrti, a naše kroky upriami na cestu pokoja."


Zamyslenie

Evanjelium zo štedrovečerného rána nám predstavuje prekrásny chválospev Zachariáša, ktorý po mesiacoch mlčania dostal opäť schopnosť prehovoriť. Dostal milosť, aby pochopil, kým sa stane jeho syn Ján Krstiteľ a aj Ježiš, ktorý prichádza, aby naplnil zákon a splnil Božie prisľúbenia pre Izraelitov aj celý svet. 

Dnešný deň prežime v radostnom očakávaní príchodu Emanuela. Lebo nastal milostivý čas, keby nám “Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy. Tak nás Vychádzajúci z výsosti navštívi a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tôni smrti, a naše kroky upriami na cestu pokoja.”


Plug and pray: Ježiš, prichádzaš dnes do môjho srdca, chceš sa v ňom narodiť každý deň. Prosím o túžbu po Tebe, o vďačnosť za všetky milosti, ktorými si ma obdaroval a o pravú radosť.
 

V akcii: Čo môžem spraviť preto, aby som vo svojej rodine bol svedkom Ježišovho narodenia? Pomôcť mamke v kuchyni, či prestrieť stôl na večeru,... Nájdi si svoj skutok lásky.
 

Bonus: O Come, O Come Emmanuel 

Podcast:  https://lnk.sk/dxjq


Paula

Laura

23.12.2021 21:35