Floorballový turnaj v Žiline

Floorballový turnaj v Žiline

Zmena destinácie každoročného turnaja vo floorballe priniesla športového ducha do saleziánskeho strediska v Žiline. Adrenalínový zážitok si hráčky, rozhodcovia, organizátori a všetci hostia vychutnali v sobotu 7. marca.

Florbalistky sa cestovaniu nevyhli, no úspešne dorazili v hojnom počte zo stredísk ako Bratislava, Šamorín, Dubnica nad Váhom, Dolný Kubín, Poprad a Michalovce. Piatkovou večernou omšou a rozhovormi v spoločenskej miestnosti sa tímy spriatelili. Vytvorili tak základ každej dobrej akcie – príjemnú atmosféru v štýle saleziánskej rodiny. Vďaku a prosby vložili do modlitby k Nebeskej Matke, aby ich chránila svojím bezpečným plášťom. Po rannej omši i výdatných raňajkách sa odohrali prvé zápasy štýlom každý s každým. Počas obedňajšej pauzy si účastníčky pochutnali na dobrom obede a mohli pokračovať v boji o získavanie čo najväčšieho počtu bodov. Neprestávajúcu bojovnosť, šikovnosť a stratégiu prejavili dievčatá z Dolného Kubína, ktoré získali vytúženú zlatú medailu. Druhé miesto si obhájili Bratislavčanky a bronz poputoval do tímu zo Šamorína. Celé toto stretnutie sa zavŕšilo spoločnou fotkou. Priestory zostali upratané a dievčatá pripravené na cestu domov po nabitom dni.

Hoci sa nám môže občas zdať, že talent je jedinou zárukou úspechu, pravda je, že to, čo nás privedie k úspechu je práve húževnatosť, trpezlivosť a odvaha. Talent je čerešňou na torte. Milujme Pána a neustále Mu ďakujme za dary a požehnania, ktoré nám posiela nielen v čase perfektných výkonov, ale každý jeden deň. Vravme áno Jeho výzvam, lebo: ,,Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú.“ Korinťanom 2, 9

Ďakujeme bratom saleziánom zo Žiliny za poskytnuté priestory.

Kristína Jakubů

11.03.2020 18:40