1. deň deviatnika

1. deň deviatnika

Vy ste svetlo sveta. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach. (Mt 5, 14-16)

Ahoj :) aj tento rok sa teším na spoločných 9 dní, ktoré nás čakajú. Možno si niektorí myslíte, že som žila dávno a ďaleko. A tak mi napadlo, že počas týchto 9 dní by som ťa chcela zoznámiť s iným dievčaťom, ktoré žilo podobné hodnoty ako ja... a žilo v tvojej krajine a v čase, keď som ja už bola v nebi. Volá sa Anka.

Anka sa narodila vo Vysokej nad Uhom 14. júla 1928. Bolo to obyčajné dievčatko z dediny, ktoré ale naplnilo svoj život tak, že jej život je teraz príkladom pre mnohých mladých. Jednoducho prežívala naplno chvíle radostné aj bolestné a vo všetkom sa nechala viesť Bohom.

Skús si dnes aj ty nájsť chvíľu na to, aby si poďakovala Bohu za to, že ti je blízko aj v tých najobyčajnejších dňoch.

Blahoslavená Laura Vicuňová, Cirkev ťa oslavuje ako vzor mladých. Bola si poslušná Svätému Duchu a čerpala si silu z Eucharistie, vypros nám milosť, o ktorú ťa s dôverou prosíme... Pomôž nám dosiahnuť hlbokú vieru, chrániť si čistotu, verne si plniť denné povinnosti, víťaziť nad nástrahami egoizmu a zla. Nech sme aj my úplne otvorení pre Božiu vôľu, dôveru k Panne Márii a lásku voči všetkým. Amen.

 

 

 
Všemohúci Bože, tvoja služobnica Anna Kolesárová radšej podstúpila smrť, aby si zachovala čistotu srdca a tela. Prosíme ťa, na jej orodovanie vypočuj túto prosbu … (teraz prednes svoju prosbu) aby sme ju mohli uctievať na oltári ako vzor čistoty a rastu v hodnotách, ktoré ukazujú cestu k pravej láske a k dôstojnému životu. O jej blahorečenie ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen.
 

Laura

13.01.2018 09:30