2. deň deviatnika

2. deň deviatnika

Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. (Mt 5, 4)

Isto si pamätáš, že moja rodina prežila veľmi ťažké situácie: keď mi zomrel otec, mama musela ujsť a našla útočisko, bohužiaľ, u jedného násilnika.

Aj Anka zažila veľkú stratu. Keď mala 10 rokov, umrela jej mamička na zápal pľúc. Anka nevedela pochopiť, ako má žiť bez mamičky- tak veľmi chýba. Otec jej dodával nádej: mamička sa bude na nás zhora pozerať a modliť sa za nás, aby sme sa tam raz všetci stretli.

Každý z nás zažije v živote nejakú ranu, či je to smrť niekoho blízkeho alebo iná strata. Možno by sme sa chceli vyhnúť bolesti. Tiež sa pýtame Boha: prečo? Ale skús dnes na chvíľu zatvoriť oči a povedať Bohu, čo ťa bolí a poprosiť ho o to, aby utíšil tvoju bolesť.

Blahoslavená Laura Vicuňová, Cirkev ťa oslavuje ako vzor mladých. Bola si poslušná Svätému Duchu a čerpala si silu z Eucharistie, vypros nám milosť, o ktorú ťa s dôverou prosíme... Pomôž nám dosiahnuť hlbokú vieru, chrániť si čistotu, verne si plniť denné povinnosti, víťaziť nad nástrahami egoizmu a zla. Nech sme aj my úplne otvorení pre Božiu vôľu, dôveru k Panne Márii 

a lásku voči všetkým. Amen.
 
 
Všemohúci Bože, tvoja služobnica Anna Kolesárová radšej podstúpila smrť, aby si zachovala čistotu srdca a tela. Prosíme ťa, na jej orodovanie vypočuj túto prosbu … (teraz prednes svoju prosbu) aby sme ju mohli uctievať na oltári ako vzor čistoty a rastu v hodnotách, ktoré ukazujú cestu k pravej láske a k dôstojnému životu. O jej blahorečenie ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Laura

14.01.2018 09:30