4. deň deviatnika

4. deň deviatnika

Kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi. (Mt 18,20)

Mať dobrú priateľku – to je poklad. S Merceditas sme sa snažili podporovať v konaní dobra. Raz povzbudila ona mňa, inokedy ja ju. A tak sme spolu snívali o svojej budúcnosti – stať sa sestrami a žiť len pre Boha.

Keď sa Anka začala starať o domácnosť, nemala toľko času ako jej kamarátky. Ani do školy už nemohla stále prísť. A tak kamarátky prišli za ňou. Spolu sa porozprávať o tom, ako je doma. Niektoré dievčatá trápili hádky medzi rodičmi, niektoré pokukávali už po chlapcoch, všetky snívali o peknej budúcnosti. Aj modlitba patrila do ich priateľstva.

Poďakuj dnes Bohu za priateľov a pros ho, aby si mala okolo seba vždy ľudí, ktorí ti budú oporou v živote.

Blahoslavená Laura Vicuňová, Cirkev ťa oslavuje ako vzor mladých. Bola si poslušná Svätému Duchu a čerpala si silu z Eucharistie, vypros nám milosť, o ktorú ťa s dôverou prosíme... Pomôž nám dosiahnuť hlbokú vieru, chrániť si čistotu, verne si plniť denné povinnosti, víťaziť nad nástrahami egoizmu a zla. Nech sme aj my úplne otvorení pre Božiu vôľu, dôveru k Panne Márii a lásku voči všetkým. Amen.
 
 
 
Všemohúci Bože, tvoja služobnica Anna Kolesárová radšej podstúpila smrť, aby si zachovala čistotu 
srdca a tela. Prosíme ťa, na jej orodovanie vypočuj túto prosbu … (teraz prednes svoju prosbu) aby sme ju mohli uctievať na oltári ako vzor čistoty a rastu v hodnotách, ktoré ukazujú cestu k pravej láske a k dôstojnému životu. O jej blahorečenie ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Laura

16.01.2018 09:30