8. deň deviatnika

8. deň deviatnika

Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov. (Jn15,13)

Keď som sa rozhodla obetovať svoj život za obrátenie mamy, Ježiš vyslyšal moju modlitbu. Nemala som čo viac dať za ňu ako ponúknuť svoj život. A ona sa vrátila k Bohu.

Anka vydala svedectvo mučeníctva. Deň po spovediach sa stále všetci ukrývali v pivniciach, aj keď Nemci už z dediny ušli. Do dediny prichádzali ruskí vojaci- osloboditelia. Jeden z týchto vojakov vstúpil do domu Kolesárovcov. Začal Anku ťahať von. Hrozil jej, že ak sa mu neoddá, zastrelí ju. Ona však nesúhlasila, vytrhla sa mu z rúk a skočila do pivnice. Vojak za ňou. Namieril na ňu automat a povedal: "Rozlúč sa s otcom!" Dievča vykríklo: "Apočko, zbohom! Ježiš, Mária, Jozef!" Vtom vojak uskutočnil svoju hrozbu a vypálil dve rany.

Dnes sa pomodli za človeka, ktorý potrebuje tvoje modlitby najviac.

Blahoslavená Laura Vicuňová, Cirkev ťa oslavuje ako vzor mladých. Bola si poslušná Svätému Duchu a čerpala si silu z Eucharistie, vypros nám milosť, o ktorú ťa s dôverou prosíme... Pomôž nám dosiahnuť hlbokú vieru, chrániť si čistotu, verne si plniť denné povinnosti, víťaziť nad nástrahami egoizmu a zla. Nech sme aj my úplne otvorení pre Božiu vôľu, dôveru k Panne Márii a lásku voči všetkým. Amen.
 
 
 
Všemohúci Bože, tvoja služobnica Anna Kolesárová radšej podstúpila smrť, aby si zachovala čistotu srdca a tela. Prosíme ťa, na jej orodovanie vypočuj túto prosbu … (teraz prednes svoju prosbu) aby sme ju mohli uctievať na oltári ako vzor čistoty a rastu v hodnotách, ktoré ukazujú cestu k pravej láske a k dôstojnému životu. O jej blahorečenie ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Laura

20.01.2018 09:30