Ako sme Kurzovali v Liptovskej Štiavnici...

Ako sme Kurzovali v Liptovskej Štiavnici...

Prvý kurz, tzv. iniciácia, sa konala v termíne 9. – 11. 10. 2015 v domčeku Carmagnola v Liptovskej Štiavnici. Cieľom kurzu bolo oboznámiť účastníkov s myšlienkami Ciest zrenia a ukázať im nový pohľad na vedenie stretka. Podnietiť ich rozmýšľať nad svojimi „stretkáčmi“, akí sú, čo potrebujú k rastu a ako im to skrz stretko čo najlepšie dať.

Piatkový večer bol zameraný na vzájomné spoznanie sa účastníkov z rôznych kútov Slovenska, ktorí pôsobia nielen v saleziánskych strediskách, ale aj vo farnostiach. Večer sa zavŕšil najdôležitejším stretnutím, svätou omšou.

   Sobotný program bol, ako sa na dobrý kurz patrí, nabitý. Cez prednášky a aktivity sa účastníci zamýšľali nad integrálnym rozvojom, čo to vlastne znamená niekomu sa venovať komplexne. Pričom je dôležité poznať realitu stretkáčov, vidieť kam sa môžu dostať a primerane tomu im naplánovať cestu. Cestu zrenia.

   Luciu z Bratislavy víkend najviac obohatil:  „o nové skúsenosti čo sa týka vedenia stretka, ako v ňom čo najviac odovzdať tým, ktorým venujeme svoj čas, a tiež o nových kamarátov.“

   „Čo sa týka prednášok najviac ma zaujalo, ako sa rôznymi spôsobmi dá podať jedna vec a ako zaujímavo prepojiť príjemné (hry) s užitočným (modlitba).

Zistila som ako sa dá viesť stretko pre dievčatá spôsobom, aby aj im, aj mne to dalo čo najviac.“ (Barbora, Dolný Kubín)

   Program ozvláštnila prítomnosť tvorcov Saleziánskeho magazínu, ktorí robili reportáž o Cestách zrenia. Môžeme si ju pozrieť koncom októbra v TV Lux.

   Skončením tohto kurzu sa ale nič nekončí, skôr sa začína dobrodružstvo animátorstva, pričom sa s účastníkmi ešte určite stretneme na jarnom kurze. Tešíte sa?

Za tím Ciest zrenia

Veronika

 

Veronika Kačmárová

20.10.2015 13:35