Iba jedno je podstatné

Iba jedno je podstatné

25.Valné zhromaždenie Laury v Žiline :)

A čím bolo tohtoročné valné výnimočné ?

- stretli sme sa už po 25-raz :)

- v jednotivých blokoch boli predstavené a schválené správy o činnosti združenia, finančná správa a správy z tímov a komisií

- členovia strediskových rád a predsedníčky mali priestor na vyjadrenie sa k situácii v združení

- zážitkové aktivity pomohli nielen k spoznaniu sa ale i k rodinnosti

- živá panelová diskusia s členmi orgánov a tímov

- teambildingový večer pre všetkých bez rozdielu veku a schopností :)

 

a mnoho iného ...

Nabudúce sa tešíme aj na teba :)

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

 

 

Laura

29.03.2018 11:23