Majú našu plnú podporu

Majú našu plnú podporu

Predsedníctvo tvoria dobrovoľníčky, ktoré plným srdcom aj silami vstupujú aktívne do činnosti celého združenia.

Predsedníctvo nielen pracuje, organizuje či plánuje podujatia na celoslovneskej úrovni, ale sú chvíle, keď sa potrebuje zladiť, oddýchnuť či zohrať. Práve preto po skončení celoslovenskej akcie - stretnutia strediskových rád - si zvolili čas pre seba, čas na teambilding medzi sebou. Členky predsedníctva využili možnosť, ktorú ponúka Zvolen a spoločne si prešli jeho krásy a zvlášť ich zaujal Zvolenský zámok v strede mesta. Stredoveký zámok je v súčasnosti najbohatšou obrazárňou na Slovensku. Mali tak možnosť si pozrieť veľkú kolekciu starého umenia od 14. do 19. storočia s množstvom umeleckých druhov, tém aj štýlov.

"V našom stretegickom cieli združenia na tieto roky máme aj podporu dobrovoľníkov cez budovanie komunity, ktorej charakteristickým prvkom je vytváranie rodinnej atmosféry, budovanie vzťahov dôvery a priateľskosti. Práve preto som veľmi vďačná za naše predsedníctvo, ktoré dáva svoj voľný čas pre dobro našej organizácie. Aj tento čas teambildingu - hoci sa ho nemohli zúčastniť v plnom počte - nám pomohol v spoznávaní sa, vzájomnej komunikácii ako aj v budovaní vzťahov medzi nami a zároveň bol aj vďačnosťou predsedníctvu za ich službu, " zhodnila teambilding predsedníctva riaditeľka Mária Nagyová.

Predsedníctvo je najvyšším orgánom združenia v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia. Rozhoduje o všetkých závažných veciach, ktoré sa týkajú smerovania a cieľov združenia a svojimi rozhodnutiami vytvára predpoklady pre napĺňanie cieľov združenia.

Laura

13.11.2021 15:58