Máš v sebe dar

Máš v sebe dar

Stretnutie strediskových rád miestnych stredísk patrí k pravidelným teambildingových a vzdelávacím aktivitám pre dobrovoľníkov a animátorov.

Stretnutie strediskových rád sa uskutočnilo v Žiline počas posladného novombrového víkendu. Bol to víkend plní emócii a spoločenstva, vzájomného zdieľania života stredísk, spoznávania, hier a oddychu. Nechýbala však ani pracovná časť a výmena skúseností.

V strategickom pláne Laury v rámci línie rozvoja mladých je dôraz na rozvoj členov v oblasti EQ a sociálnych zručností. Práve táto téma bola nosnou myšlienkou a cieľom stretnutia mladých protagonistov zo stredísk. Členovia predsedníctva pre nich pripravili program plný zážtkových aktivít a bohatých podnetov na posilnenia rozvoja emocionálnej inteligencie a sociálnych zručností. Mladým sa snažili vytvoriť otvorenú atmosféru nielen na vzájomné rozhovory a zdieľanie o živote stredísk a mladých, ale aj na posilninie emocionálnej inteligencie. Počas pracovnej časti sa venovali dvom vnútorným smerniciam o podpresedovi a kompetenčným profilom animátora a dobrovoľníka.

"Som veľmi rada za stretnutie naživo aj hodnotný program. Získala som nové inšpirácie - ako viac komunikovať s ostatnými a čo robiť s emóciami," vyjadrila sa jedna z účastníčok stretnutia.

Mottom stretnutia bola myšlienka z animovaného filmu, že každý z nás je dar so všetkým, čo v ňom je - sila a neha, krása i pichliače. Mladí tak mohli cez rôzne akvitiy objaviť, že najväčším darom je každý z nás, každý z nás má v sebe niečo originálne.  Mnohé aktivity, ktoré zažili tak môžu využiť vo svojich strediskách pri práci s deťmi a mladými, ktorým sa venujú.

"Veľké ďakujem patrí najmä členkam predsedníctva, ktoré sa vložili do tohto víkendu. Spoločne vytvorili zážitkový program pre mladých. Stretnutie dýchalo príjemnou atmosférou radosti mladých. Naša organizácia sa snaží, aby odpovedala na potreby osobného rozvoja dobrovoľníkov, aby nielen vykonávali činnosť, ale boli podporovaní v dobrovoľníckych aktivitách a zároveň osobnom raste," zhodnotila stretnutie riaditeľka Mária Nagyová.

 

 

 

Toto podujatie bolo podporené z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
v oblasti práce s mládežou.


 

 

 

 

Laura

30.11.2022 21:05