Nové usmernenie k 22.11.2021

Nové usmernenie k 22.11.2021

Úrad verejného zdravotníctva vydáva nové vyhlášky pre potreby zosúladenia s novou verziou COVID automatu, ktorú 18. 11. 2021 schválila vláda SR - vyhlášky sú účinné od pondelka 22. 11. 2021.

Preto aj my sa budeme riadiť novými usmernenia v našej činnosti.

Najhlavnejšie zmeny v „kocke“ oproti doterajšiemu stavu:

 • Režim „kompletne zaočkovaní“ sa mení na režim OP (očkovaní, prekonaní).
 • Po novom sú teda stanovené režimy “OP”, “OTP” (očkovaní, testovaní - treba mať doklad z MOM nie samotest, prekonaní) a “základ” (všetci, bez ohľadu na imunitný status).
 • Pod pojmom OP (očkovaní, prekonaní) rozumie:
  • osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky vakcíny s dvojdávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky
  • osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky vakcíny s jednodávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky
  • osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky vakcíny, ak bola prvá dávka podaná v intervale do 180 dní od prekonania COVID-19, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky
  • osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami a mali ho potvrdený RT-PCR testom
  • deti do 12 rokov po prekonaní COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami – potvrdenie vydá pediater aj na základe pozitívneho výsledku antigénového testu vykonaného do novembra 2021
  • osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred viac ako 180 dňami a boli zaočkovaní jednou dávkou vakcíny podanej do 180 dní od prekonania ochorenia
  • deti do 2 rokov veku;
  • deti od 2 do 12 rokov a 2 mesiace s negatívnym výsledkom antigénového testu (platný 48 hodín od odberu) alebo PCR/LAMP testu (platný 72 hodín od odberu) - nie samotest
 
Čo to znamená pre našu činnosť?
>> ideme podľa vyhlášky o hromadných podujatiach
 
>> stretká 
-- posudzujeme každé stretko zvlášť podľa zloženia členov, a na základe toho zvolíme prístup.  Mnohí už prekonali kovid alebo sú zaočkovaní, preto má zmysel si prejsť zloženie stretiek a zvoliť pre ne prístup, nezavrieť ich úplne. A pre tých, čo potrebujú test, skúsiť zvoliť formu, ktorá bude aspoň čiastočne prístupná - aby si nemuseli platiť test každý týždeň, ale iba obtýždeň, umožniť stretká na striedačku online/naživo.
 
>> do 6 osôb (vrátane animátora) v režime OTP alebo OP sa nemusí hlásiť na RUVZ, nestačia samotesty, treba oficiálne potvrdenie, čiže z testovacieho miesta
- stretká sa napr. dajú rozdeliť na 2 časti, ak je ich viac - s 1 časťou bude 1 animátorom, s druhou časťou stretka bude druhý animátor - nemali by sa však stretnúť spolu!!
 
>> nad 6 osôb sa môžu stretnúť iba OP (= očkovaní a prekonali covid) - ale sa hlási na  RUVZ (najmenej 48hod pred stretkom)- odporúčanie, aby sa nemuselo hlásiť na RUVZ každý týždeň - dať stretko jeden týždeň naživo, druhý týždeň online.
 
>> odporúčame výlety do prírody

>> dodržujeme prísne opatrenia, respirátor a nejeme na stretku + povinný zoznam účastníkov po dobu 14 dní a potom ho skartovať

>> podobne ako funguje stretko si môžete nastaviť aj oratko/herňu - v jednej miestnosti nie je viac ako 6 osôb v OTP alebo ak je viac - treba nahlásiť na RUVZ
 
>> podujatia/ akcie - nad rámec jedného stretka, ktoré trvajú max. 1 deň bez nocovania
- ideme podľa hromadných podujatí - všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia v režime OP, a ktoré budú ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania;max. kapacita je:
 
:: červený okres -  Maximálne 200osôb + Povinný zoznam účastníkov za prísnych protiepidemických opatrení
:: bordový okres -  Maximálne 100osôb + Povinný zoznam účastníkov za prísnych protiepidemických opatrení
:: čierny okres -  Maximálne 50osôb + Povinný zoznam účastníkov za prísnych protiepidemických opatrení
 
- v režime OTP je možnosť iba 6 osôb!!! - v červenom, bordovom aj čiernom okrese
 
- v režime základ - zakázané !!
 
>> chatovačky - podujatie s nocovaním ... vychádzame z možnosti ubytovacích zariadení a podmienok pre hromadné podujatie
:: červený okres - môžu byť iba pre OPohlásené na miestnom príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania; v prípade stravovanie - 4 osoby pri stole
:: bordový okres -  môžu byť iba pre OPohlásené na miestnom príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania; v prípade stravovanie - 4 osoby pri stole
:: čierny okres - zakázané !
 
- v režime OTP je možnosť iba 6 osôb!!! - v červenom, bordovom aj čiernom okrese
 
- v režime základ - zakázané !!
 
>> bar /čajovňa  - nemáme
 

Laura

21.11.2021 14:08