Prinášajte radosť!

Prinášajte radosť!

Predsedníctvo za vybralo za pápežom do Košíc na stretnutie s mladými z celého Slovenska.

Prinášajte radosť!

Tieto slová povedal Svätý Otec na záver svojho príhovoru mladým v Košiciach. Ústrednou témou jeho slov, v ktorých reagoval na osobné svedectvá mladých ľudí, bola radosť. Na štadióne Lokomotívy bolo prítomných 23-tisíc ľudí a naše predsedníctvo s riaditeľkou tam bolo tiež.

 

Dopoludnie strávili na Kalvárii, kde sa stretli saleziánski mladí z celého Slovenska, aby oslávili 30 rokov vzniku Domky. Zažili atmosféru radosti a prijatia.  Poďakovali „domkárom“ za svedectvo života viery a predsedovi a riaditeľke za všetku službu, ktorú mladým venujú. Po slávnostnej sv.omši sa mladí odobrali na Štadión Lokomotíva, aby sa osobne stretli s pápežom Františkom.

Členky predsedníctva a tímov Laury boli vybraní medzi zástupcov mladých z každej diecézy ako aj organizácií, ktoré pôsobia celoslovensky. Na žiadosť Svätého Otca boli práve títo mladí vpredu pred pódiom, teda najbližšie pri pápežovi. Ocitli sa v priestore - nazvanom VIP-mladí. Toto gesto pápeža bolo poďakovaním za službu, ktorú títo mladí robia v pastorácii mládeže na Slovenku.

Atmosféra na štadióne bola vynikajúca a radosť mladých bola veľmi úprimná, miestami až dojemná. Keď Svätý Otec prišiel medzi nás – vítali sme ho pokrikmi a potleskom. Odzneli silné svedectvá, ktoré boli zakončené otázkou pre pápeža. Slová Františka boli hlboké, dojemné a plné lásky k mladým. Vyzdvihol jedinečnosť mladých, aby sa nebáli zo života urobiť dar. Povzbudil nás snívať o kráse, ktorá presahuje vonkajší vzhľad a módne trendy. „Sny, ktoré máme, nám hovoria o živote, po ktorom túžime. Veľké sny nie sú silné auto, módne oblečenie, ani „dovolenka po rôznych atrakciách“. Nepočúvajte tých, ktorí vám hovoria o snoch a namiesto toho vám predávajú ilúzie. Snívanie je jedna vec, mať ilúzie iná. Tí, ktorí predávajú ilúzie tým, že hovoria o snoch: to sú manipulátori šťastia. Boli sme stvorení pre väčšiu radosť: každý z nás je jedinečný a je na svete, aby sa cítil milovaný vo svojej jedinečnosti a miloval ostatných, ako to nikto nemôže urobiť za neho. Nežijeme na to, aby sme sedeli na lavičke ako náhradníci za niekoho iného. Nie, každý je v Božích očiach jedinečný,“ prihovoril sa mladým pápež František.

Mladým ďalej radil, aby nezabúdali na svoje korene, ktorými sú ich rodiča a najmä starí rodičia, aby k nim chodili a rozprávali sa s nimi. Nebezpečenstvom je podľa neho rásť vykorenený, varoval pred preplnenosťou virtuálnym svetom a odpojením sa od života.

Na záver povedal: „Drahí mladí, chlapci i dievčatá, želám vám túto radosť, silnejšiu ako čokoľvek iné. Prajem vám, aby ste ju zaniesli svojim priateľom. Nie kázne, ale radosť. Prinášajte radosť! Nie slová, ale úsmevy, bratskú blízkosť. Ďakujem vám, že ste ma počúvali a prosím vás o poslednú vec: nezabudnite sa za mňa modliť. Ďakujem!“

 

Ako oslovil Svätý Otec naše predsedníctvo?

„Veľmi ma oslovila jeho túžba prichádzať medzi komunity, ktoré sú na okraji spoločnosti a taktiež jeho pokora, ktorá z neho žiarila počas celej doby. Myslím, že jeho príhovor pre mladých sa dotkol každého jedného z nás, ktorí sme tam stáli a motivoval nás sa na niektoré veci pozrieť inak,“ povedala Aďa.

Janku oslovili „Františkove slová o tom, že Boh sa za mňa nikdy nehanbí a o veľkej oslave v nebi pri každej sv. spovedi. Povzbudila ma aj veta: "nech je to tak aj zemi." Páčila sa mi jeho hlboká ľudskosť, úsmevy, ktoré som mohla vidieť z blízka a tiež zápal, s ktorým sa nám, mladým, prihováral.“

Laura

18.09.2021 13:44