SeasonofCreation 2023

SeasonofCreation 2023

eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí a organizácia Laura, združenie mladých, pozývajú k spoločnému sláveniu času pre stvorenstvo, ktorý prebieha od 1. septembra, Svetového dňa modlitieb za starostlivosť o stvorenie, do 4. októbra, do sviatku sv. Františka z Assisi.

Prorok Ámos volá: „Ale nech sa právo valí ako rieka, spravodlivosť ako neutíchajúci potok! (Amos 5, 24), a preto sme povolaní pripojiť sa k rieke spravodlivosti a mieru, prijať klimatickú a ekologickú spravodlivosť a hovoriť s komunitami a za komunity, ktoré sú najviac zasiahnuté klimatickou nespravodlivosťou a stratou biodiverzity.

„Mocná rieka“, symbol vybraný na tento rok, predstavuje ohrozenú biodiverzitu. Naliehavosť rastie a my musíme zviditeľniť mier so Zemou a na Zemi, zatiaľ čo spravodlivosť nás vyzýva k pokániu a zmene postoja a konania. Keď sa pripojíme k rieke spravodlivosti a mieru s ostatnými, vytvára to nádej namiesto zúfalstva. 

Sme pozvaní, aby sme sa pripojili k rieke spravodlivosti a pokoja. Naše individuálne činy sú dôležité. eRko spoločne s Laurou pripravilo aktivity, do ktorých sa môžeme počas tohto obdobia zapojiť. Pozývame študovať online kurz a zapojiť sa do kampane DOBROčiny, ktorú organizuje eRko. Cez kurz viac spoznáme tajomstvo Laudato si a získame dobré tipy ako sa starať o blížnych a náš spoločný domov. Laura, združenie mladých pripravila výzvu na spoločnú modlitbu    či aktivity v prospech stvorenstva a  ďalšie materiály na FB a IG kanále. Pozýva tiež mladých zapojiť sa do dotazníka Povedz nám svoj názor: Season Of Creation k téme Spravodlivosti a pokoja ako prípravu na medzinárodné stretnutie mladých saleziánskej rodiny na túto tému, ktoré sa uskutoční 16.9.

 

 

Laura

13.09.2023 12:50