Slovo mladým

Slovo mladým

Víkend pre aktívnych mladých zo strediskových rád bol plný rôznych aktivít a zážitkového učenia.

Okrem spoznania nových aktívnych mladých mali  možnosť preniknúť nielen do osobného ale aj mediálneho sveta. Ocitli sa aj na improvizovanom súde, kde  mali možnosť si vyskúšať a zažiť, aké dôležité  sú rozhodnutia, ich dôsledky a nastavenie životných priorít. Táto aktivita mala veľmi pozitívny ohlas medzi mladými a cenili si ju pre svoj osobný rozvoj a ďalšie využitie v svojej činnosti. Samozrejme nechýbala ani veľmi dobrá rodinná atmosféra, podelenie sa a výmena skúsenosti z jednotlivých stredísk.

Ďalším blokom bola téma médií – zážitkovu formou a mnohými aktivitami mali možnosť preniknúť do významu PR -tímu v miestnom stredisku, ako v ňom pracovať a riešiť jednotlivé akcie a podujatia z hľadiska médií na miestnej úrovni.

V programe nechýbal ani duchovné ponuky, ktoré mladých stmelili a dodali celému víkendu tú správnu hodnotu.  Počas tvorivého momentu stíšenia sa v modlitbe, účastníci prechádzali tmavou chodbou, kde nachádzali otázky ohľadom toho, čo v živote hľadajú.  

Tento víkendový kurz pre aktívnych mladých sa uskutočnil aj vďaka podpore Bratislavského samosprávneho kraja. 

Laura

31.10.2017 10:22