Som rada v Laure

Som rada v Laure

Stretnutie strediskových rád miestnych stredísk patrí k pravidelným teambildingových a vzdelávacím aktivitám pre dobrovoľníkov a animátorov.

Stretnutie strediskových rád sa uskutočnili v Badíne pre plnezaočkovaných členov strediskových rád. Bol to víkend radosti, spoločenstva, zdieľania, spoznávania, hier a oddychu, ale aj pracovnej časti a plánovania.

V rámci strategického plánu Laury, sme využili možnosť venovať tento čas vzdelávaniu mladých vedúcich v téme sebapoznania. Na toto boli zamerané mnohé aktivity pre mladých. Mali možnosť spoznať trochu viac svoju osobu - Ako poznajú  seba, čo to znamená pre ich život a pre ich priateľov, pre rodinu, prácu ako aj pre vzťah s Bohom.

 

"Som veľmi rada, že sme išli do tohto stretnutia. Členovia strediskových rád sú naša srdcová kategória a s mnohými sme naživo neboli takmer 2 roky. Na základe prieskumu medzi dobrovoľníkmi z radov mladých lídrov vieme, že potrebujú posilnenie rozvoja emocionálnej inteligencie a sociálnych zručností. Zároveň si uvedomujeme potrebu osobného rozvoja dobrovoľníkov, aby nielen vykonávali činnosť, ale boli podporovaní v dobrovoľníckych aktivitách a zároveň osobnom raste," zhodnotila stretnutie riaditeľka Mária Nagyová.

 

Jesenné počasie počas prestávky zlákalo mladých aj do krásnej prírody, či na malý "skok" do Banskej Štiavnice. Počas stretnutia vládla priateľská atmosféra a aj téma bola podľa zhodnotnie pre nich prínosná. Mnohé aktivity, ktoré zažili tak môžu využiť vo svojich strediskách, stretkách pri práci s deťmi a mladými, ktorým sa venujú.

Toto podujatie bolo podporené z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014-2021, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Laura

08.11.2021 20:22