Výročná správa za rok 2020

Výročná správa za rok 2020

Laura, združenie mladých zverejnila výročnú správu o činnosti a aktivitách združenia za rok 2020

 

Každoročne sa zverejňuje výročná správa združenia - malý leták so sumárom aktivít a činnosti združenia za uplynulý rok.

 

ĎAKUJEME

Naša vďaka patrí všetkým mladým, animátorom a dobrovoľníkom, ktorí venujú svoj voľný čas do všetkých podujatí  a aktivít, kde neváhajú šíriť DOBRO. Naše veľké ďakujeme tiež patrí všetkým spolupracovníkom, rodičom a dobrodincom za neustálu podporu, priazeň a dôveru :-)

 

Viac v sekcii: O nás/Dokumenty na stiahnutie/Výročné správy ... alebo klikni

 

Laura

23.03.2021 14:46