Sväté Písmo už poznáme viac

Sväté Písmo už poznáme viac

Prvý májový víkend sa skupinka odvážnych birmovaniek rozhodla stráviť v prírode, na chate v obci Látky pri Detve. Zúčastnila som sa jej aj ja. V piatok sme sa cez pútavú prezentáciu dostali priamo do Svätej Zeme a podozvedali sme sa čo-to o tomto území.

Na druhý deň sme mali možnosť započúvať sa do ticha a zamyslieť sa - nielen nad sebou, ale aj nad Svätým Písmom, o ktorom sme si neskôr rozšírili svoje poznatky.

Deň Pána nemohol začať inak, než účasťou na Eucharistii. Evanjelium o Emauzských učeníkoch, ktoré sa čítalo, nám vôbec nebolo neznáme. Sprevádzalo nás totiž počas celého víkendu.

V priebehu týchto troch dní sme sa chopili aj metiel, vysávačov, umývania riadov, dokonca aj varenia a iných povinností. Okrem práce sme prehĺbili aj vzťahy; nielen medzi nami, ale aj vzťah k Bohu.

Silvia Haľaková

12.05.2014 20:29