Čo sme sa naučili od Miriam

Čo sme sa naučili od Miriam

Mopslík, mačiatka, hladkanie hada, vozenie na koni, mestská hra v Pezinku, vodné hry, hranie scénok, táborová hymna, tancovanie, vyrábanie hudobných nástrojov a skvelé animátorky. To je výpočet najkrajších táborových zážitkov.

Miriam – Mojžišova sestra, sprevádzala deti každý deň svojim príbehom. Učili sme sa od nej radosti z ľudí okolo nás, využívať svoje talenty, vedieť sa tešiť aj v ťažkostiach, priznať si chybu a najmä - zažili sme, že sme milované.

38 detí a 14 animátoriek trávilo svoje prázdniny aktívne na čerstvom vzduchu – vo Vodárenskej záhrade, na kúpalisku, v zámockom parku, na farme v Kráľovej nad Váhom, či v Sade Janka Kráľa. Aktivity boli pestré, zamerané na integrálnu výchovu detí a vybraté tak, aby zaujali staršie aj mladšie deti. Veľký úspech mala táborová hymna, na ktorú si dievčatá vymysleli ukazovačku.

Deti boli rozdelené do piatich skupín, v ktorých sa každé cítilo prijaté a milované. Učili sa spolupracovať, myslieť na druhých, komunikovať, vychádzať zo seba, prekonávať svoje obavy. Počas pravidelnej reflexie hodnotili, ako sa im darilo napredovať. Neporovnávali sa s inými skupinami, ale so svojim potenciálom. Každý deň doplnili niekoľko kúskov mozaiky do veľkého obrazu a v piatok mohli vidieť ako spoločne vytvorili niečo krásne.

Animátorky sa učili viesť skupinu detí a organizovať program. Každý deň išli naplno a svojim nadšením vytvárali radostnú atmosféru. Čo sa počas denného tábora naučili?

 • byť trochu viac sebavedomou, trpezlivou a lepšie spolupracovať,
 • vedieť sa pousmiať nad svojimi chybami,
 • dať priestor aj tým dievčatám, ktoré sú tichšie,
 • premôcť sa aj keď som unavená,
 • byť pokojnejšia,
 • nebrať všetko perfekcionisticky,
 • menej posudzovať,
 • zobrať aj kritiku,
 • že je dôležité mať v skupine tímového ducha,
 • byť flexibilnejšia,
 • viac sa priblížiť deťom,
 • spolupracovať s ostatnými animátorkami,
 • podržať druhú animátorku, keď niečo povie,
 • lepšie riešiť konflikty medzi účastníkmi,
 • lepšie motivovať, spolupracovať,
 • pohotovo reagovať,
 • menej sa stresovať, keď mám niečo na starosti,
 • viac som spoznala samu seba...

„Veľmi pekne ďakujeme za obohacujúci týždeň pre našu dcéru. Obdivujeme kreativitu, lásku a trpezlivosť, ktorú máte. A tá hymna bola absolútne dokonalá!“ napísala nám po skončení tábora jedna zo spokojných mamičiek.

Veríme, že päť dní s Miriam posilnilo v dievčatách zdravé sebavedomie a sebaúctu. Pripomínať im to bude isto aj táborové tričko a spomienka na záverečný ceremoniál, v ktorom si každá zažila svoju „minútu slávy“.

Aj touto cestou ďakujeme kúpalisku Matadorka za zľavu na vstupnom, zmrzlinárni Iceland v Pezinku za ochotu a ústretovosť, farskému úradu za priestory a stredisku Domka na Daliborovom námestí za spoluprácu.

 

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

 

 

Tento projekt bol podporený z Grantového programu hlavného mesta SR Bratislavy pre voľný čas, šport a sociálne aktivity.

 

 

08.07.2019 14:52