My už Lauru poznáme

My už Lauru poznáme

Bratislavské dievčatá už vedia o bl. Laure Vicuňovej veľa. Nechali sa ňou inšpirovať na dennom tábore.

Každý deň sme sa od Laury naučili niečo iné. V pondelok sme obdivovali jej priateľstvo s BFF Merceditas. Deti ráno zistili, že sa zapísali do "univerzity Vicuňa". Podľa "rozvrhov" si našli svoju skupinku a animátorky, s ktorými fungovali počas celého týždňa. Už cestou do botanickej záhrady každá skupinka plnila úlohy "zo skrípt", ktoré boli prostriedkom na zoznámenie sa a tímbilding skupiny. V botanickej záhrade si prezreli flóru. Po obede nasledovala reflexia v skupinkách na tému priateľstvo. Dievčatá sa zamysleli nad svojimi vzťahmi a uvažovali, čo môžu urobiť, aby ich priateľstvá boli úprimné a dlhodobé. Animátorky predviedli táborový tanec, ktorý sa dievčatá hneď začali učiť. Nasledovala hra "záhrada priateľstva", v ktorej sa dvojice dievčat prostredníctvom pestrých zážitkových aktivít učili empatii, ohľaduplnosti, úprimnosti, dôvere,... ktoré priateľstvo podporujú.

 

V utorok sme sa inšpirovali Laurinou radosťou z poznávania nových vecí. A tých dievčatá spoznali počas mestskej hry v Trnave neúrekom. Každá skupinka sa samostatne rozhodla, či chce viac navštevovať pamiatky centra Trnavy alebo chce viac času venovať plneniu interaktívnych úloh zo zoznamu. Nechýbalo oslovovanie okoloidúcich, fotenie svojek, výstup na mestskú vežu, ochutnávka najlepšej zmrzliny v meste, tancovanie na námestí, konanie dobrých skutkov. Dievčatám sa Trnava páčila, dozvedeli sa kus z jej histórie a spoznali najvýznamnejšie miesta. Pre niektoré dievčatá bola veľkým zážitkom už samotná cesta vlakom - čo nie je ich bežný dopravný prostriedok.

 

V stredu sme sa inšpirovali Laurinou usilovnosťou a pracovitosťou. Deň sme začali plavbou po rieke Dunaj z centra mesta do Devína. Dievčatá sa kochali výhľadom na panorámu, ale aj hľadali odpovede na kvíz o Bratislave. Spod Devína sme začali putovanie po cyklochodníku do Devínskej Novej Vsi. Cestou dievčatá plnili predsavzatia, ktoré sa týkali usilovnosti, ale aj rôzne výzvy. Putovanie bolo náročné, pretože deň bol horúci a niektoré dievčatá nie sú zvyknuté chodiť dlhšie peši. Držali sa statočne. Po krátkom oddychu pod lávkou slobody sme pokračovali do včelárstva. Tam sme sa dozvedeli zaujímavosti zo života včiel a výroby včelích produktov, vyrobili sme si minisviečku zo včelieho vosku a ochutnali rôzne typy medu, pozorovali sme život v úli aj proces stáčania a výroby medu.

 

Vo štvrtok sme obdivovali Laurin nekompromisný postoj. Horúci deň sme trávili na Partizánskej lúke. Dievčatá si zahrali veľkú "surovinovú" hru. Išlo nielen o víťazstvo a "prežitie dediny", ale dievčatá si mohli uvedomiť aj fungovanie niektorých procesov a vzťahov. Reflexia v skupine bola hlbšia a tvorivejšia - dievčatá sa porozprávali o typoch manipulácie (v komunikácii, v médiách, na sociálnych sieťach, nezdravé vzťahy), o šikanovaní v škole, o nebezpečných ľuďoch a situáciách. Prostredníctvom hrania rolí a nácvikom asertívnej komunikácie sa učili ako predchádzať manipulácii a šikane, kde hľadať pomoc. Dievčatá mali možnosť porozprávať sa so svojou animátorkou aj osobne. Veľký dôraz sme kládli na prevenciu - dievčatá sa utvrdili v tom, že nikto nemá právo ubližovať im. Popoludnie patrilo opekačke s rodičmi a chlapčenským táborom - nechýbal táborový tanec, jedlo, spoločenské hry a rozhovory.

 

V posledný deň sme sa inšpirovali Laurinou obetavosťou. Piatok bol vyvrcholením tábora. Strávili sme ho v Sade Janka Kráľa. Počas veľkej hry "pasce" si dievčatá uvedomili, že niekedy sú dôležitejšie veci ako hru absolvovať, či vyhrať - napríklad obetovať sa pre dobro celej skupinky. Tak mohli vlastnou skúsenosťou zažiť sladkosť, ale aj strasť vykonanej obety. V skupinkách sa podelili o svoje pocity a skúsenosti z hry, porozprávali sa o význame obetavosti a o obetavých ľuďoch v ich okolí. Nechýbalo písomné hodnotenie tábora a výroba promočných čiapok. Potom to prišlo - "štátnice", v ktorých si dievčatá overili, čo sa naučili o bl. Laure Vicuňovej. Najkrajším momentom bola "promócia", kde si každá účastníčka - nahodená v šatách - prebrala "diplom" a dostala medailu Panny Márie. 

 

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

 

 

 

sr. Hela Šlenkerová

22.07.2017 11:11