Oslávili sme 200 rokov od sna dona Bosca

Oslávili sme 200 rokov od sna dona Bosca

Don Bosco show? Polenta? U nás bola Akadémia! Naša oslava bola netypická – na sv. omši bolo viac verbistov ako saleziánov dona Bosca, pásmo scénok pripravovali zväčša animátori a deti, ktoré niečo podobné dovtedy nezažili a hlavná vedúca nepoznala novú generáciu animátorov, s ktorými mala pri príprave podujatia spolupracovať. Napriek týmto nedokonalostiam všetci odchádzali spokojní a inšpirovaní príkladom dona Bosca.

„Najviac sa mi páčilo, že do podujatia sa zapojili nielen deti zo stretiek, súčasní animátori, saleziáni spolupracovníci a sestry, ale aj mladí, ktorí u nás ako deti vyrástli a ich rodičia,“ zhodnotila jedna zo sestier saleziánok.

Zuzka ako animátorka a Meldo ako don Bosco v ošúchanej reverende previedli divákov chronologicky od sna malého Janka (už je to 200 rokov), až po update saleziánskeho preventívneho systému v súčasných stretkách. Diváci aj účinkujúci sa dobre zabavili, dozvedeli užitočné informácie, nadchli pre saleziánsku charizmu (na Slovensku je prítomná už 100 rokov) a inšpirovali donom Boscom, otcom a učiteľom mladých.

Po akadémii nasledovala slávnostná sv. omša zo sviatku sv. Jána Bosca. Hlavný celebrant don Jozef Skala SDB upriamil pozornosť prítomných na dojatého dona Bosca, keď takmer na konci svojho života pochopil to veľké dielo, ktoré Boh cez neho urobil. A všetko sa to začalo jedným snom, za ktorým malý Janko vykročil...

Na záver sv. omše zástupkyne Laury a Domky poďakovali animátorom za ich službu. Každý z prítomných animátorov bol predstavený farnosti a prevzal si Spomienky Jána Bosca – autobiografiu, ktorá ho môže inšpirovať v službe deťom a naučiť viac o preventívnom výchovnom systéme.

Čas pri agapé, rozhovoroch a upratovaní bol len prirodzenou bodkou tohto pekného podujatia. Ďakujeme všetkým deťom, animátorom, rodičom, exadresátom, saleziánom spolupracovníkom a ďalším ctiteľom dona Bosca za kvalitne strávený spoločný čas!

Foto: Juraj Ch. ASC

 

 

 

08.02.2024 15:15