Sme sa vybrali na retro-faru

Sme sa vybrali na retro-faru

Cieľ našej chatovačky bol 200 km na východ, v ‘malom’ Veľkom Borovom. Babka kostolníčka nás privítala s otvorenou náručou a zaviedla nás 27 krokov ďalej od zastávky do retro fary. Naša fara bola zaujímavá hlavne svojim sviežim kompostovým ovzduším. Na tmavej chodbe boli zavesené staré fotografie prvých svätých prijímaní a ochrancom týchto historizmov bol vypchatý sokol. Naša animátorka po prvom stretnutí s ním odchádzala spať mierne šoknutá.

Program bol rozmanitý - na túre sme objavovali krásy Liptova, vyrábali sme stretko-náramky (a pri tom nás očumovali „dedinskí kukači“), hrali sme volejbal... Všetko sme robili v sprievode neutíchajúcej hudby. Večer sme pozerali filmy o živote svätých.

Večerné modlitby sme mali na starosti po dvojiciach, zameriavali sme ich na našu budúcnosť.

Animátorky nám neodopreli vyzývačku. Behali sme po dedine a plnili úlohy všestranného typu, od „Mor ho!“ až ku cintorínu. Náš krásny týždeň sme zakončili opekačkou.

Naše naj výroky: „Maruška, Maruška, babka nám doniesla chlapa aj s kosačkou!!“

                            „NEFANDITE SI!!!!“

                            „slizský lavór, decentný pád, skloňovanie meno Maruška“

 

 

                                                                 Vaše kritické stretko VLNA KRITIKY

 

 

P.S.: „Poločloveku, poloporcia!!!!!!“

 

Podujatie sa uskutočnilo aj vďaka dotácii z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

 

Helena Šlenkerová

06.08.2013 17:52