Stretávať sa online je výzva

Stretávať sa online je výzva

Aj vy už máte dosť monitoru a sedia za klávesnicou? Aj keď je vzdelávanie dištančnou formou náročné na čas aj na zrak, láska animátoriek k deťom sa neľaká ani takejto prekážky.

Spolu sme sa stretli - ako ináč online - aby sme nastavili fungovanie stretiek v tomto pandemickom období. Pozdieľali sme nápady a hľadali, čo je pre koho vhodné. Všetkým nám chýba osobný kontakt, spoločné zdieľanie časopriestoru a kolektívne pojedanie čipsov. Animátorky však odvážne vykročili vpred a urobili dôležité rozhodnutia, aby s dievčatami zostali v kontakte. 

sr. Hela Šlenkerová

29.10.2020 16:25