Wifi a viera?

Wifi a viera?

Viera je ako wifi ... je neviditeľná, ale má moc nás pripojiť k tomu, čo potrebujeme

Animátori z Daliborka, strediska "Kremnická" si našli čas na to, aby nielen organizovali tábory a aktivity pre mladších, ale aj vedeli duchovne čerpať silu a motiváciu do dní, do svojho srdca aj života. Spoznali Lásku toho, ktorý ich miluje celým srdcom. Naplno využili ponuku a možnosť, aby pred novým školským rokom si obnovili svoj elán, nadšenie a motiváciu prečo sú animátori a čo je dôležité v ich poslaní.

Privítalo ich tiché miesto v Rači, kde mali možnosť v tichu, vzájomnom podelení sa a uvažovaní načerpať a obnoviť svoje srdce. Nechýbali chvíle radosti a spevu, chvíle ticha a modlitby, ako aj chvíle tvorivosti a rozhovorov. Spoznávali Pannu Máriu, to, akou je ženou, ktorá akoby stála v úzadí, a predsa je pre mnohých veľkou oporou. Uvažovali, modlili sa a zdieľali - Čím je táto žena taká výnimočná? A v čom môže byť pre môj život prínosom? ...
  Aj vďaka jej príkladu a životu si mohli spoločne aj každý individuálne znova naštartovať svoje srdce, vnútorné motivácie a animátorsku službu do ďalších dní nového školského roka.
Mali dostatok času na modlitbu, relax a budovanie spoločenstva. A aké to bolo pre nich?
Som veľmi vďačná za túto možnosť zažiť ticho, veľmi žiadané pre moju myseľ a dušu, ktoré sú počas roka v neustálom zhone. Zároveň som načerpala novú silu, aby som rástla osobnostne aj vo viere svojím vlastným tempom. Z tohto vedomia čerpám motiváciu pustiť sa s úprimnou snahou, ale odovzdanosťou, do všetkých výziev, ktoré ma čakajú.

 

Toto podujatie bol podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2021“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

.

 

Laura

26.08.2021 15:23