S animátorstvom neprichádza len radosť a zábava, ale aj veľká zodpovednosť

S animátorstvom neprichádza len radosť a zábava, ale aj veľká zodpovednosť

Tento piatkový večer bol zasa o trochu iný, ako ostatné. Začali sme klasicky svätou omšou pre mladých o 19 za sprievodu krásnych pesničiek našich talentovaných spevákov. Po svätej omši sme sa presunuli dolu do Laury k sestrám saleziánkam, kde bol pre nás pripravený program.

Ešte pred úplným začiatkom sme mali jednu malú predaktivitku, vďaka ktorej sme sa mohli s ostatnými lepšie spoznať a potom sme už išli na vec. Začali sme tak trochu formálnejšie. Sestra Lamiya mala pre nás pripravenú prezentáciu, kde sme si pripomenuli, čo slovo animátor vlastne obnáša. Napríklad, že animátor nie je iba chvíľkový stav, ale že animátorom je človek neustále. Alebo že ako animátor mám zodpovednosť za deti a aj keď niekedy práve nemám chuť a čas, musím sa prekonať a ten svoj čas im venovať. A ešte mnoho ďalších, iných vecí... Ďalej nám ešte pán farár vysvetlil, aké sú kritéria pre človeka, ktorý by chcel byť animátorom.
Po formálnej časti nám naše zlaté sestričky pripravili občerstvenie, trochu sme si oddýchli, porozprávali sme sa a prešli sme na druhú časť programu. Ako animátori by sme mali vedieť povedať, aké vlastnosti vieme oceniť na našich deťoch. Dostali sme za úlohu krátku aktivitu, pri ktorej sme mali zostaviť zoznam vlastností ideálneho dieťaťa. Rozdelili nás do viacerých skupiniek a keď sme úlohu dokončili, stretli sme sa všetci spolu v jednej miestnosti a sestra Elen nám k tomu povedala ešte niečo viac. Keď sa už pomaly blížil koniec, piatkový večer sme ukončili záverečnou modlitbou a všetci sme sa rozpŕchli domov.

 


Toto podujatie bolo podporené z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014-2021, ktorú administruje

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.
Podujatie realizovala Laura, združenie mladých, stredisko Dubnica nad Váhom v spolupráci so SCVČ Laura. Podujatie podporilo aj mesto Dubnica nad Váhom.

Laura

25.10.2021 14:20