V tíme to ide ľahšie

V tíme to ide ľahšie

Posledná streda pred Vianocami bola v Dubnici nad Váhom venovaná upevňovaniu vzťahov dobrovoľníkov.

Cez pripravené aktivity mali dobrovoľníci možnosť utužiť svoje vzťahy a zlepšiť spoluprácu v skupine. Vianočným prekvapením na záver boli spoločné trička, ktorými sa dobrovoľníci budú prezentovať pri pripravovaných akciách.

Tento projekt bol podporený z Európskeho sociálneho fondu ako súčasť národného projektu KomPrax - Kompetencie pre prax, ktorý organizuje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.

Klára Kubištelová

19.12.2014 15:58