Exadresátky v Humennom zostávajú v stredisku

Exadresátky v Humennom zostávajú v stredisku

V SCVČ a stredisku Laura sa každý piatok o 19:00 stretávajú mamky, ktoré sa prostredníctvom tohto stretka môžu odventilovať a užiť si atmosféru príjemného stretnutia, porozprávať sa, navzájom si poradiť, možno sa niečo nové dozvedieť. V piatok 7.11. 2014, sa však stretko mamiek líšilo od tých ostatných, keďže mamky na ňom privítali exadresátky.

Exadresátky je svetová konfederácia bývalých chovancov a chovaniek sestier saleziánok. Združujú sa v ňom bývalé chovanky a chovanci FMA zo všetkých diel - škola, oratórium, mládežnícke centrum, mládežnícke skupiny - bez ohľadu na etnické, náboženské a sociálne rozdiely ( môžu tam patriť aj neveriaci), ktorí prijali našu výchovu a chcú naďalej žiť a odovzdávať budúcim generáciám výchovné dedičstvo, ktoré u nás prijali. Cieľom združenia je podnietiť v členoch podelenie sa, prehĺbenie a svedectvo ľudských a kresťanských hodnôt, ktoré prijali počas výchovy u nás, aby potom mohli pôsobiť vo svojom prostredí a vnášať tam saleziánskeho ducha.

 

Sestra Mária Svoreňová rozpráva o histórii exadresátok tu v Humennom: „Prvé stretnutia, teraz už exadresátok, začali v Humennom v štvorizbovom byte na 4. poschodí - kde sestry bývali v podnájme u Weberových na Osloboditeľov 8 - písal sa rok 1989. A keď dostali dom na Lipovej 23 v r. 1994 pokračovali ako animátorky. Dnes sú to už skoro všetky mamy a majú vlastné rodiny. Prvé stretnutie bolo po rokoch 29.2.2004 a odvtedy zhruba 1 - 2 krát do roka. V roku 2007 sa miestne spoločenstvo v Humennom začlenilo do svetovej konfederácie.“

 

Pripravili sme pre vás aj rozhovor s pani Adrianou Bačišinovou ktorá nám odpovie na pár otázok o exadresátkach ako ich predsedníčka na miestnej úrovni.

Kto sú to vlastne exadresátky?

Exadresátky sú dospelé ženy, väčšinou manželky a maminy rodín, ktoré ako malé dievčatá boli vychovávané pri dielach sestier FMA a mnohé z nich neskôr pracovali ako animátorky v týchto strediskách, takže veľmi dobre poznajú, čo je to saleziánsky duch a chcú v tomto duchu vychovávať svoje deti a prežívať kresťanskú vieru v duchu Don Bosca spolu so svojimi manželmi a deťmi a tiež podľa možností ponúknuť saleziánskym dielam svoje ruky, peňaženky,čas a inú pomoc.

 

Ako často sa vy exadresátky stretávate?

Naše stredisko v Humennom založila a rozbehla sestra Anna Ulčáková FMA, ako vôbec prvé dielo exadresátiek v rámci Slovenska, ktorá nás všetky aj osobne poznala, pretože nás ako mladá sestra mala na stretku a niektoré z nás pripravovala za animátorky. Sme jej všetky za to veľmi vďačné, pretože aj keď sme sa mnohé často nezáväzne stretávali, ona dala našim stretnutiam duchovný saleziánsky rozmer aj naďalej. Na začiatku sme sa stretávali 2x ročne, mali sme už aj duchovné cvičenia, v súčasnosti sa stretávame častejšie pod vedení sestry Márie Svoreňovej FMA, ktorú si mnohé pamätáme z jej pôsobenia počas totality v Košiciach. Cesty Božie sú zaujímavé .Je nás ale viac, len mnohé exadresátky kvôli práci žijú mimo mesta a tak sú s nami spojené aspoň duchovne.

 

Čo robíte na spoločných stretnutiach, resp. ako prebiehajú vaše spoločné stretnutia?

Naše stretnutia začíname samozrejme vrelým zvítaním sa navzájom, samozrejme modlitbou a po nej nasleduje duchovná téma, ako napr. rozoberáme stranu hlavného predstaveného, jej základné myšlienky, navzájom sa počas malého občerstvenia zdieľame o naše radosti, starosti a bolesti, občas zaspomíname na časy detstva a mladosti strávené v saleziánskom stredisku, občas mávame hosťa, ktorý nás niečím povzbudí, obohatí. Informujeme sa o dianí v stredisku a v celej saleziánskej rodine v rámci Slovenska. V závere sa dohodneme na ďalšom stretku a rozlúčime sa modlitbou a vrátime sa žiť saleziánskeho ducha vo svete.

Ľudmila Kuľhová

02.12.2014 10:59